Donkmeer – Lake / 2 ( 4 foto’s)

Echinacea in de Vlindertuin aan de oever van het Donkmeer

Je kan vlinders niet verplichten om naar het Donkmeer te fladderen maar de inrichting van aangepaste bloemen, planten en andere ingrepen, moeten de vlinders naar de vlindertuin lokken én hen beschermen. De vlindertuin is een vrij beperkt hoekje.

Een regenbuitje verstoort ons bezoek en we zoeken even een schuilplekje onder de bomen met zicht op de bootjes.

Een aangesnelde fietser is een beetje teleurgesteld, zijn schuilplekje is bezet en die dames zijn niet van zin te wijken. Nee we genieten ūüôā van het uitzicht.

Wordt vervolgd

Bolloheide – nature reserve – Bollo heather

Elk jaar rond deze tijd ga ik automatisch naar de Bolloheide en elk jaar is er ook een onweertje in de lucht!

Volgend logje meer foto’s over het kleine stukje heide in Vlaams-Brabant.

Every year around this time I automatically go to the Bolloheide and every year there is also a thunderstorm in the sky! Next log more photos about the small patch of heather in Flemish Brabant/Tremelo.

Blauwe knoop – Devil’s bit

De blauwe knoop bloeit van juli tot september met vier tot zeven millimeter grote blauwe bloemen. Er komen echter ook gele exemplaren voor en soms zelfs geelachtig witte of roodachtige. De bloemhoofdjes zijn bij het begin van de bloei half bolvormig en worden later bolvormig. Het bijzondere omwindsel (buitenkelk) is ruw behaard en heeft vier eironde stekelpuntige tanden. Aan de kelk zitten vijf borstels.

Succisa pratensis (Devil’s bit)¬†is a perennial herb up to 1m tall, growing from a basal rosette of simple or distantly-toothed, lanceolate leaves. Its unlobed leaves distinguish it from¬†Knautia arvensis.¬†The plant may be distinguished from¬†Centaurea scabiosa¬†(greater knapweed) by having its leaves in opposite pairs, not alternate as in knapweed. The bluish to violet (occasionally pink) flowers are borne in tight¬†compound flower heads¬†or capitula. Individual flowers are tetramerous, with a four-lobed epicalyx and calyx and a four-lobed corolla.¬†Male and female flowers are produced on different flower heads (gynodioecious), the female flower heads being smaller.¬†The flowering period in the British Isles is from June until October.

Demervallei ‘Achter Schoonhoven’ – nature reserve / 3 (12 foto’s)

Wat voorafging

Ik stap verder door het natuurgebied ‘Achter Schoonhoven’ te Langdorp bij Aarschot.

grote kattenstaarten – purple loosestrife

Het beheer richt zich op het herstel van open landschap dicht bij de rivier en herstel van houtkanten en bossen dichter bij de valleirand. Natte, bloemrijke graslanden kom je nog weinig tegen in onze streken. Vroeger werd in de zomer het gras gemaaid en het hooi gebruikt als veevoeder in de winter. In de nazomer volgde een tweede maaibeurt of nabegrazing. Heel wat prachtige wilde bloemen groeiden op deze hooilanden. Natuurpunt houdt dit oude hooilandbeheer in stand om die planten terug een kans te geven. De grote verscheidenheid aan planten trekt ook veel dieren aan, vooral vlinders en andere bloemzoekende insecten.

reuzeberenklauw – giant hogweed
moerasspirea – meadowsweet
Rapunzelklokje – rapunzel
klaprozen – poppies

En hadden die twee fietsers even willen vertragen… dan had dit een betere foto geweest

roodborsttapuit – european stonechat

De belangrijkste broedvogel in het gebied is de roodborsttapuit. Blauwborst, kleine karekiet en sprinkhaanzanger broeden er. Ook bijzonder waardevolle planten zoals gevlekte orchis, blauwe knoop en dotterbloem kleuren het landschap.

We vinden er eveneens een rijke vlinderfauna met als topper sleedoornpage. Dit is vermoedelijk ook één van de noordelijkste vindplaatsen van eikelmuis in Vlaanderen. Bunzing, steenmarter, vos, ree, haas en konijn komen hier voor.

Silsombos / wood: fauna (7 foto’s)

bruin zandoogje – meadow brown
bruin zandoogje – meadow brown
aardhommel – large earth bumblebee
fraaie schijnboktor – thick-legged flower beetle
fraaie schijnboktor – thick-legged flower beetle
dambordvlieg – flesh fly
sprinkhaan – grasshopper (krasser? – meadow grasshopper?)

Geen andere tekst want ik was in Dromenland.

No other text, I was in Dreamland.

Ringgracht *domein Roosendael* ring canal / 3 (12 foto’s)

Ik werp nog een blik op de gracht en het pad is vrij!

De nijlganzen hebben het hazenpad gekozen!

Tussen de koeien wandelen, ja ja soms ben ik blij dat ze blijven liggen.

lisdodde
de laatste bocht

Ik ben bij het einde van deze wandeling aangekomen. Terug naar huis en wachten op de hittegolf.

dubbele klik op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge

Maandag 22 juni

Ringgracht *domein Roosendael* ring canal / 2 (15 foto’s)

Ik kwam dichter bij de rand en oeps… daar schoten er nog vijf en een moeder naar voor. Moeder kuifeend met haar zes kuikens. De gekkerd bleef maar gek doen (zie eerste foto boven rechts in het hoekje) ūüôā Die amuseerde zich te pletter. Maar moeder eend leidde ze veilig weg uit mijn buurt.

grote kattenstaart

Wat zou daar toch achter liggen? Ik zie fietsers, voetgangers, ik hoor ze praten, lachen…

Beneden-Nete

Ik vang een blik op van één van de gebouwen binnen de gracht. Jammer genoeg kan ik je geen naam van het gebouw geven.

Er wacht mij iets op het pad, moet ik daar echt aan voorbij?

Dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge

Wordt vervolgd

Ringgracht *domein Roosendael* ring canal / 1 (14 foto’s)

Achthonderd jaar geleden werd hier een cisterci√ęnzerabdij opgericht die maar liefst vijf eeuwen zou bestaan. Getuige hiervan zijn het Pesthuis en de ringgracht uit de 17de eeuw en het Poortgebouw en Koetshuis uit de 18de eeuw. Na de Franse revolutie werd de abdij verkocht en omgevormd tot een privaat buitenverblijf. In de 19de eeuw werd het indrukwekkende Engelse landschapspark aangelegd. Het huidige landhuis werd in 1920 gebouwd.

Sinds 1959 doet het domein dienst als jeugdverblijfcentrum voor schoolgroepen en jeugdverenigingen. Vandaag verwelkomt domein Roosendael ook verblijfstoeristen en wandelaars. Verschillende gebouwen werden inmiddels beschermd als monument en ook het omringende landschap geniet een beschermde status.

Helaas van al het bovenstaande heb ik niets gezien. Wandelen binnen de ringgracht was verboden wegens Covid19 en omdat ze er jongeren gaan opvangen in de vakantie in bubbels van 50 wilden ze de omgeving nu al veilig houden. Nog eens teruggaan is de boodschap.

Dus werd ik begroet door de ezels en de geiten en zocht ik de toegang tot een rondje rond de gracht.

Een juffer kwam even dag zeggen. Ik zag er maar twee, geen libellen (met al dat water verwacht je er toch meer) en bijna geen vlinders en als ze er waren gingen ze niet zitten of toch…

Ik fotografeerde de dagkoekoeksbloem en het wilgenroosje. Verder draaide ik rond de ringgracht en zag een gekkerd op het water en naderde stilletjes…

Dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge

wordt vervolgd

Bosooievaarsbek – wood cranesbill

De bosooievaarsbek (Geranium sylvaticum) is een vaste plant die behoort tot de ooievaarsbekfamilie (Geraniaceae). De plant komt van nature voor in Midden-Europa en Noord-Azi√ę en wordt in de siertuin gebruikt. Voor de siertuin zijn er verschillende cultivars.

De plant wordt 30-70 cm hoog en vormt stevige, kruipende wortelstokken. De stengel en bloeiwijze zijn dicht bezet met lange klierharen. De bladeren zijn veerlobbig.

De bosooievaarsbek bloeit in juni en juli met meestal roodpaarsachtige, maar soms witte, 2,2- 2,6 cm grote bloemen. De kroonbladen hebben een witte voet. De steel van de bloem staat altijd rechtop. Half augustus kan nog een tweede bloei optreden.

English text: wood cranesbill