vogelwikke

De serie Middelheim wissel ik af met wat natuur, het wordt anders misschien nogal zwaar op de hand.

De bloem is paarsachtig violet en is 0,8-1,2 cm lang. Elke bloem bevindt zich op een kort steeltje en hangt.

Papenbroek: de echte koekoeksbloem (3 foto’s)

De echte koekoeksbloem (Silene flos-cuculi, voorheen Lychnis flos-cuculi) is een vaste plant uit de anjerfamilie. De soort is in België en Nederland een vrij algemene plant.

Echte koekoeksbloem is een soort van natte graslanden op matig voedselrijke bodems. Ze staat bij voorkeur in hooilanden, vaak samen met tweerijige zegge en dotterbloem. De soort gedijt op zand, leem en klei, maar ontbreekt grotendeels op zware zeeklei.

De Averegten : bloemen / 11 foto’s

vruchtpluis van de gele morgenster
Grote wederik

De grote wederik heeft een bijzondere relatie met slobkousbijen (Macropis), een geslacht van solitaire bijen. Soorten daarvan zijn onder andere de gewone slobkousbij en de bruine slobkousbij. De plant vormt olieklieren aan de voet van meeldraden. De olie wordt door vrouwelijke slobkousbijen verzameld samen met het stuifmeel. Tijdens het bezoek van de bij aan de bloemen komen de olie en het stuifmeel op de borst van de bij terecht, die ze tijdens het vliegen naar de poten overbrengt en vasthecht aan speciale haren, de ‘slobkousen.’ Het mengsel van olie en stuifmeel dient als voedsel voor de bijenlarven. Vooral langs spoorsloten komt deze ecologische relatie voor.

Weegbreeslangenkruid

Echium plantagineum groeit op zonnige of licht beschaduwde plaatsen op zandige ruderale terreinen, wegbermen, in garrigue, op graslanden en op rotsige hellingen, vooral in de buurt van de kust.

De plant komt algemeen voor in het hele Middellandse Zeegebied, van Portugal tot de Krim, in Macaronesië (de eilandengroep die de Canarische Eilanden, Madeira, de Azoren en de Kaapverdische Eilanden omvat), en in West-Europa tot in Zuidwest-Engeland.

De plant is door de mens geïntroduceerd in Australië, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten, waar hij als een invasieve exoot wordt gezien.

Korenbloem

Een verwante van de korenbloem kan als onderdeel van mengsels “wilde” zaden gekocht worden, maar er zijn ook cultivars van de korenbloem te koop als ‘Blue Boy’, ‘Blue Ball’, ‘Red Boy’ en ‘Red Ball’, ‘Silver Queen’ en ‘White Ball’.

Een aftreksel van de bloemen en bladeren is wel gebruikt tegen bronchitis. Ook worden de bloemblaadjes sporadisch gebruikt in thee, zoals de ‘Russian Earl Grey’

Kamille
Kamille

Echte kamille komt voor op open, vochtige tot droge, betreden of omgewerkte grond. Wat de zuurtegraad of bodemtextuur betreft, is de soort weinig kieskeurig. Omdat een groot gedeelte van de zaden in de bodem lang kiemkrachtig blijft, domineert echte kamille dikwijls de pioniersbegroeiing in het eerste jaar na braakligging van de akker. Eenzelfde verschijnsel doet zich frequent voor op plaatsen waar hopen teelaarde zijn gedeponeerd. Verder komt echte kamille voor in beschadigde of recent aangelegde bermen, in tuinen en plantsoenen en allerlei open, jonge begroeiingen. Tijdelijk kan de soort een opvallende plaats innemen in pas aangelegde graslanden of gazons.

Grote kattenstaart

De grote kattenstaart, de stengel en bladeren tannine bevatten, werd het vroeger in de leerlooierij gebruikt. Wortelsap levert een rode kleurstof voor het verven van wol. Medicinaal werd de plant in het verleden ingezet voor haar bloedstelpende werking, tegen diarree, dysenterie, maagslijmvliesontsteking en vlektyfus.

Rechte ganzerik

Deze plant, die hoogte kan bereiken van 30 tot 70 cm, ontspruit aan een wortelstok. Hij vormt een rozet van vijf tot zeven, behaarde, handvormig samengestelde bladeren. Uit de rozet groeien stengels op met een pluim van gele bloemen met een zwavelkleurige kroon. 

Hij heeft een verspreidingsgebied van het oosten van Europa tot het westen van Azië en heeft een voorliefde voor droge, zonrijke plekken.

grote klaproos

Bron: Wikipedia

Achter Schoonhoven – nature reserve / 2 (6 foto’s)

honinbij
kamgras

Kamgras wordt 20 tot 60 cm hoog. De spruit is aan de voet wit of geelachtig bruin. Het jongste blad van een spruit is langs de middennerf samengevouwen. De vrij duidelijk geribde bladeren zijn tot 3 mm breed en de bladscheden zijn niet opgeblazen. Het afgeknotte, gezaagde, witte tongetje is tot 2 mm lang.
Kamgras bloeit in juni en juli met een 2 tot 10 cm lange, lijnvormige aarpluim, waarvan de bloeias een zigzag vorm heeft. Langs de as staan kleine bundeltjes. Een bundeltje bestaat uit een kortgesteeld, 4,5 mm lang vruchtbaar (fertiel) en een kortgesteeld, 5 mm lang, steriel aartje. Het vruchtbare aartje bestaat uit twee tot vijf bloemen. De 1,4 mm lange helmhokjes zijn vuilpaars. Het onderste kroonkafje (lemma) van de onderste bloem van het vruchtbare aartje is stekelpuntig tot kort genaald. De steriele aartjes hebben tot tien loze, ruwe, smalle, stekelpuntige kafjes.

luzerne

Luzerne is inheems in Europa en wordt wereldwijd verbouwd als veevoer. In Nederland wordt luzerne hoofdzakelijk kunstmatig gedroogd voor de productie van eiwitrijk veevoer. Er wordt drie tot vier maal per jaar gemaaid. De inzaai vindt plaats zowel met als zonder dekvrucht. Als dekvrucht wordt onder andere wintertarwe gebruikt. Alfalfa is in het Nederlands de naam van de kiemgroente (ontkiemde zaden) van de luzerne. Luzerne kan het hele jaar ontkiemen, zodat alfalfa het hele jaar verkrijgbaar is. Alfalfa kan op dezelfde manier worden gebruikt bij de voedselbereiding als taugé, een andere bekende spruitgroente.

.

Rapunzelklokje
veldlathyrus met een cadeautje 😉

Klaprozen-papavers-poppies / 4 (3 foto’s)

De grote of gewone klaproos (Papaver rhoeas) is een eenjarige plant uit de papaverfamilie (Papaveraceae). Deze plant kan tot circa 80 cm hoog worden en bevat een wit melksap. De bloemen zijn groot en scharlakenrood.

Papaver rhoeas, with common names including common poppy, corn poppy, corn rose, field poppy, Flanders poppy, and red poppy, is an annual herbaceous species of flowering plant in the poppy family Papaveraceae. It is notable as an agricultural weed (hence the common names including “corn” and “field”) and after World War I as a symbol of dead soldiers.

In Flanders fields the poppies blow

Between the crosses, row on row

That mark our place; and in the sky

The larks, still bravely singing, fly

Scarce heard amid the guns below

– John McCrae