Silsombos / wood: walk Olmenhoek-wandeling / 1 (8 foto’s)

Van de verschillende wandelingen door het Silsombos is deze wandeling vermoedelijk één van de minst interessante en toegankelijke stukken van het bos, althans het eerste gedeelte. Je moet al goed zoeken naar de toegang en als je erdoor gaat, tussen twee bebouwingen, bekijkt men je maar raar.

Of the various walks through the Silsombos, this walk is probably one of the least interesting and accessible parts of the forest, at least the first part. You have to search well to find the access and if you go through it, between two houses, people look weird at you.

De bramen, distels en netels groeien tot boven je oren, goede bescherming is nodig, lange broek en lange mouwen. Verder in het bos wordt het drassig, zeker na een regenbui. De muggen zoemen en prikken erop los.

The blackberries, thistles and nettles grow above your ears, good protection is needed, long pants and long sleeves. Further in the forest it gets boggy, especially after a rain shower. The mosquitoes buzz and prick.

bosandoorn – hedge nettle

Ik zag er de bosandoorn, de taaie stengels zijn ruwbehaard en vierkantig. De hoogte is 30-120 cm. De bosandoorn groeit op beschaduwde plaatsen in met name bossen en heggen. Bij kneuzing van de plant scheidt deze een onaangename geur af. De bladeren zijn langgesteeld, eirond en gekarteld en gezaagd.

De tweelippige bloem is purperachtig bruin met witte vlekjes en heeft een doorsnede van 1-1,5 cm. De kelk heeft vijf smalle tanden en beschikt over klierhaartjes. Er worden schijnkransen gevormd van zes bloemen samen, die zich openen van juni tot augustus. De vrucht bestaat uit vier nootjes.

Stachys sylvatica, commonly known as hedge woundwort, whitespot, or sometimes as hedge nettle, is a perennialherb growing to 80 cm tall in woodland and unmanaged grassland. In temperate zones of the northern hemisphere it flowers in July and August. The flowers are purple. The leaves, when crushed or bruised, give off an unpleasant fetid smell.

larve lieveheersbeestje – larva ladybug
zwammen – fungi

Wordt vervolgd – to be continued

zaterdag 13 juni

Torfbroek / 2 – nature reserve (18 foto’s)

En daar stond ik dan voor die boomstam. Géén weg eromheen, erover klauteren onmogelijk, veel te hoog. Er was maar één mogelijkheid eronder door. Nu zo simpel was dat niet. Die onderste stam was maar een 60 cm verwijderd van de grond, moest ik rollen, kon ik op handen en knieën?

boterbloemen

Rugzak af en doorgegooid naar de andere kant van de boomstam, op handen en knieën en proberen of het lukt met een kapotte rug en een heupprothese… op handen en knieën met een fototoestel met een 200 mm lens door de modder te ploeteren 🙂 ja ja er lag modder waar ik moest kruipen. Thuis, schoenen en broek in de wasmachine. Hieronder zie je waarom ik het gewaagd heb.

Dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge

Bermooievaarsbek, echte koekoeksbloemen, kamgras, gras, boterbloemen, kale jonker en klaver.

smeerwortel

Dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge

De bosorchissen.

In tussentijd heb ik een padje gevonden meer rechtstreeks naar de prachtige flora en fauna.

Torfbroek / 1 – nature reserve (19 foto’s)

Pinksterzondag, had helemaal niet de intentie om te gaan wandelen. Een rustig dagje om het lichaam even te laten bekomen. Maar de lokroep van het mooie weer en de natuur werden te groot en om 12 uur vertrok ik dan toch richting het Torfbroek.

dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge

Voor ik aan de wandeling start ga ik eerst een kijkje nemen bij de centrale vijver. Een gedeelte van de wandelwegen rond de vijver is afgesloten omdat het broedseizoen is. Enkel toegankelijk tussen oktober en maart.

Niettegenstaande het beperkt vliegtuigverkeer op Zaventem, vlogen er in die twee uren dat ik in het natuurgebied was toch een 10-tal recht boven mijn hoofd.

Het Torfbroek is een natuurgebied nabij Kampenhout-Berg in de provincie Vlaams-Brabant. Het wordt voornamelijk gekenmerkt door zijn grote centrale vijver en zijn merkwaardige geschiedenis als cultuurlandschap. Het gebied is Europees beschermd als onderdeel van Natura 2000-gebied ‘Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem

icarusblauwtje – bleu butterfly

De gemeentelijke overheid verkocht in 1928 dit natuurgebied aan een bouwmaatschappij voor de aanleg van een villawijk. Er volgden 50 jaar van aftakeling. Uiteindelijk kwam het onbebouwde deel in 1977 in beheer van Natuurpunt. Met man en macht worden de dichtgegroeide hooilanden en moerassen weer opengemaakt en open gehouden. Hoewel bepaalde littekens onuitwisbaar zijn, is het herstel opzienbarend.

In het natuurgebied is aan alles en iedereen gedacht.

Aan het einde van het hooiland moest ik even over een boerenslag (een aarden weg) wandelen naast het veld. De boer had mooie lijnen in zijn veld getrokken.

dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge

In de bermen bloeiden de klaprozen…

Terug de hooilanden in en het hekje door waar

de kersen aan de bomen hingen, helaas nog niet rijp voor de pluk.

En dit was dus het grote dilemma van die dag… In een volgend logje

Margrieten – Ox-eye Daisy (7 foto’s)

De gewone margriet is karakteristiek voor graslanden die gemaaid worden, zoals bermen en hooilanden. Vaak kiemt de margriet op tijdelijk open plekken in het grasland, zoals molshopen.

De naam margriet komt van het Oudgriekse margarites, dat weer uit het Babylonisch komt en parel betekent.

English text

In memory 26-05-2011

Liefste broer

Een dier als foto was beter geweest of rode pioenen…

Een schaap dat stond te blèren van zodra het je hoorde afkomen met je fiets van school

Jij met een schaap op de hooiwagen

Een kat die niet meer wilde eten omdat jij met de ziekenkas op verlof was

Een eend die overal achter je aan waggelde

En later, later was je niet meer weg te slaan bij de paarden

Je reed kilometers om ze elke dag na je werk te kunnen verzorgen, toe te fluisteren…

Met veel pijn in mijn hart ‘klein-n’ en nu zou je boos zijn op mij 🙂 je was een kop groter 🙂

Maar je bleef mijn kleine broer

Rot-bos / forest – 2 (15 pics)

Ook hier zijn er tonderzwammen te vinden in het bos maar veel minder dan in het Steentjesbos dat hier niet zo veraf ligt.

Ik vind de Dode Beek prachtig, ze ligt open en betoverend onder de piepende zonnestralen.

Vooraleer verder te wandelen langs de Dode Beek neem ik een kijkje op de St.-Servaeskapelweg die verder loopt langs het bos en de velden.

This image has an empty alt attribute; its file name is rotbos-0630.jpg

Het is duidelijk de bedoeling van de ouders met kinderen om via dit bosje mee te doen aan de berenzoektocht gestart in de coronaperiode om de kinderen buiten te krijgen en er een zoektocht aan te verbinden.

This image has an empty alt attribute; its file name is rotbos-0623.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is rotbos-0634.jpg
Fluitenkruid – Cow parsley
This image has an empty alt attribute; its file name is rotbos-0635.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is rotbos-0638.jpg
boterbloemen – buttercups

De flora groeit langs de oever van de Dode Beek, pinksterbloemen, boterbloemen, fluitenkruid, …

This image has an empty alt attribute; its file name is rotbos-0646.jpg

Hier ben ik terug aan de Rotvinkenstraat en kom ik direct uit op een geasfalteerde weg die mij terug brengt naar mijn startpunt.

This image has an empty alt attribute; its file name is rotbos-0648.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is rotbos-0651.jpg

Ik neem afscheid van mijn wandeling met een mooie bloesem.

This image has an empty alt attribute; its file name is rotbos-0652.jpg

DOEI!

Rot-bos / forest – 1 (13 pics)

Een mooie zonnige voormiddag op een schitterende lentedag. Ik start mijn korte wandeling aan de Votvinkenstraat te Kampenhout.

Het kool- of raapzaad kleurt het landschap. Ik kan er mijn blik niet aan onttrekken. Een hels lawaai verstoort de omgeving en ik vraag me af wat er gaande is.

Het lijkt of de wereld vergaat en dan zie ik plots militaire vliegtuigen boven het gele veld. Die gaan landen op Melsbroek en het lijkt of ze pre-historisch zijn.

Ik sla de St.-Servaeskapelweg in.

klein geaderd witje – green-veined white

Een klein geaderd witje zet zich neer op de aarde, het was nog schuchter en dichtbij komen lukte niet. Ik was ook op stap met de fuji XT-1 met een 18-135 lens dus ver inzoomen was geen optie.

Het Rotbos is een waardevol oud bos. Het gebied maakt deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen.

Het Rotbos is gelegen ten noordwesten van Kampenhout, langs de Dode beek. Het is een mooi en rijk gevarieerd bos dat opgebouwd is uit loofhout. Hoofdzakelijk bestaande uit zomereik en beuk, maar vaak vergezeld van es, zwarte els, abeel of Amerikaanse eik, tamme kastanje en zachte berk.

De voorjaarsbloemen zoals de pinksterbloemen bloeien weelderig (cuckooflower).

Wordt vervolgd – to be continued

Bommen in het steentjesbos – Bombs in the forest (11 pics)

Het wegje leidt me langs het bos en een open veld naar een ander stukje van het Steentjesbos.

De bosanemoontjes bloeiden en koesterden zich in de zon, een zeldzame sleutelbloem deed haar best om er ook bij te horen.

Aan tonderzwammen of andere geen tekort.

Aan het uiteinde van het bos had ik een uitkijkje op de omgeving. De velden zijn geel vol kool- of raapzaad en passen bij de lente. De meeste velden zijn geploegd en bezaaid of beplant met gewassen.

Het Steentjesbos vormde de achtergrond van de schermutselingen tijdens WOI. Op 15 augustus 1914 werden hier de eerste verkenners van de Duitsers opgemerkt.

Tijdens WO2 keerde de oorlog terug naar het Steentjesbos. Na de bevrijding in 1944 bleven de Duitsers de stad Antwerpen bestoken met V1 en V2-bommen, hun nieuwste vergeldingswapens, in een poging om Antwerpen met de grond gelijk te maken en de geallieerde aanvoer van oorlogsgoederen via de haven te verhinderen. In het najaar van 1944 viel er een V1-bom in het Steentjesbos. Hierbij vielen gelukkig geen slachtoffers. Natuurpunt heeft de bomput hersteld. Nu vormt die een habitat voor libellen en amfibieën. Voorlopig viel er nog niet veel te beleven…

***

The Steentjesbos was the background of the skirmishes during WWI. On August 15, 1914, the first scouts of the Germans were spotted here.

During WW2, the war returned to the Steentjesbos. After the liberation in 1944, the Germans continued to bombard the city of Antwerp with V1 and V2 bombs, their newest retaliatory weapons, in an attempt to destroy Antwerp and prevent the Allied supply of war goods through the port. In the fall of 1944, a V1 bomb fell in the Steentjesbos. Fortunately, there were no casualties. Natuurpunt has restored the bomb pit. Now it forms a habitat for dragonflies and amphibians. For the time being there was not much to see …