Privacyverklaring

Photography a way to life mijnnikonenik hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

In deze Privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met jouw persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Photography a way to life mijnnikonenik houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Photography a way to life mijnnikonenik = https://mijnnikonenik.wordpress.com/

Persoonsgegevens die via deze website verwerkt worden: WordPress verwerkt automatisch je persoonsgegevens doordat je deze blog leest en erop reageert.

Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Deze type persoonsgegevens en doelen zijn beschreven in deze Privacyverklaring

 • Persoonsgegevens die worden verwerkt:
  • Voor- en achternaam (jouw nick-name)
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Locatie gegevens en/of dat je via een andere website bij mij terecht komt
  • Gegevens over jouw activiteiten op deze website
  • Lijst met contactgegevens van de bezoeker via een app
  • Internet browser en apparaat type
 • Het doel waarvoor deze website persoonsgegevens verwerkt:Verzenden van een bericht, wanneer er een nieuw artikel wordt gepubliceerd.
  • Dat je een reactie achter kunt laten onder berichten op deze website.
  • Reacties van nieuwe bezoekers worden steeds gemodereerd.

Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat deze website zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via Comments of de ‘privacy‘ rubriek, dan verwijder ik deze informatie.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden:

Photography a way to life mijnnikonenik bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

 • E-mail wanneer er een nieuw bericht wordt gepubliceerd. Je naam en e-mailadres worden opgeslagen door WordPress. Deze gegevens worden gebruikt om jou een e-mail te kunnen sturen om je te informeren dat er een nieuw artikel is gepubliceerd en worden bewaard tot uitschrijving. Je kunt je zelf uitschrijven, via de link in de e-mail, maar hiervoor kun je ook contact met mij opnemen.
 • Reacties onder berichten. Je naam en e-mailadres worden opgeslagen (en eventueel URL). Deze gegevens worden gebruikt om je reactie te publiceren onder berichten op deze website en worden bewaard tot jouw verzoek, via e-mail om de reactie te verwijderen. Natuurlijk mag je mij ook altijd mailen om je reactie te wijzigen.
 • Je naam en e-mailadres worden opgeslagen (en eventueel URL). Deze gegevens worden gebruikt om je bericht aan mij via e-mail te kunnen beantwoorden of contact met jou op te nemen als dat nodig is.

Delen van persoonsgegevens met derden:

 • WordPress, de eigenaar van dit blog systeem verstrekt uw gegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in opdracht van deze website, sluit WordPress een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor een goede beveiliging van jouw gegevens. WordPress blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt WordPress jouw persoonsgegevens aan andere derden alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken :

 • WordPress gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Het zijn: google-analitics.com, pubmine.com en skinresources.com. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Met uBlock Origin in Waterfox, FireFox, Chrome en Edge kunt u het verplicht eten van cookies tegengaan. Het werkt erg goed en voorkomt veel irritatie en ellende. Door de koekjestrommel leeg te houden laden de gewenste websites en Weblogs sneller. Daarbij beschermt het je privacy op heel veel websites.
 • Gravatar zorgt voor een afbeelding, naast je naam, als je een account bij Gravatar hebt. WordPress.com verzamelt net als Google Analytics gegevens zodat ik kan zien uit welk land een lezer komt en hoeveel lezers er zijn. Gravatar en WordPress.com zijn beiden onderdeel van Automattic.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met mij kan opnemen. Om jouw identiteit te controleren, vraag ik je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten:

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Photography a way to life mijnnikonenik neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur mij dan een e-mail of laat een bericht na op mijn blog.

Photography a way to life mijnnikonenik  heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Er is beveiliging op deze blog website ingebouwd, om deze website te beschermen tegen verdachte inlogpogingen en spam.
 • Er wordt zorgvuldig omgegaan met gegevens van bezoekers en gebruikers van deze website.

Photography a way to life mijnnikonenik is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van de privacyverklaring of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 • via de comments op mijn blog of via ‘privacy’ rubriek.

Wijziging privacyverklaring:

Photography a way to life mijnnikonenik kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zal ik een aankondiging doen op de website. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018.

 

Joke Devliegher

%d bloggers like this: