engelwortel – wild Angelica

Een schermbloemige soort met een fraai koepelvormig scherm is de gewone engelwortel, Angelica sylvestris. De planten kunnen erg groot worden en lijken in eerste instantie wat op gewone berenklauw. Maar de bladeren zijn meervoudig geveerd. De steel van de onderste, wortelstandige bladeren is hol en aan de zijde, die naar boven gericht is, gegroefd; deze groef lijkt op een goot. Het scherm heeft geen omwindsel, maar de schermpjes hebben wel omwindseltjes. De kleur van de bloemen is wit tot roze of vleeskleurig.