Meerkoet – Eurasian Coot/waterhoen-Common Moorhen

Het nest wordt aan de waterkant gebouwd van riet en waterplanten, maar ook van drijvend afval zoals stukken papier of plastic. In een nest worden 5 – 10 eieren uitgebroed in een tijdsbestek van 21 tot 25 dagen. De jongen, wanneer ze overleven, worden door beide ouders begeleid en kunnen na ongeveer 8 weken vliegen. Overleeft van een nest slechts een enkel jong of zelfs geen (omdat de jongen een gewilde prooi zijn voor reigers en meeuwen), dan doen de ouders een volgende poging. Per broedseizoen doen de ouders 2 tot 3 pogingen een nest jongen groot te brengen.

This species builds a nest of dead reeds or grasses, but also pieces of paper or plastic near the water’s edge or on underwater obstacles protruding from the water, laying up to 10 eggs, sometimes 2 or 3 times per season. Usually only a few young survive. They are frequent prey for birds such as herons and gulls. Coots can be very brutal to their own young under pressure such as the lack of food. They will bite young that are begging for food and repeatedly do this until it stops begging and starves to death. If the begging continues, they may bite so hard that the chick is killed.

meerkoet

waterhoentje – Common Moorhen

Waterhoentjes zijn donker van kleur met een rode snavel en een rood blesje op het voorhoofd. De punt van de snavel is geel van kleur. Op de flanken hebben ze witte strepen. In tegenstelling tot meerkoeten beschikken ze niet over zwemvliespoten. Met hun lange groene tenen foerageren ze dan ook regelmatig op de oever. De lichaamslengte bedraagt 32 tot 35 cm en het gewicht 175 tot 500 gram.

The Common Moorhen (Gallinula chloropus) (also known as the “swamp chicken”) is bird species in the Rallidae family. It is distributed across many parts of the Old World. The Common Moorhen lives around well-vegetated marshes, ponds, canals and other wetlands. The species is not found in the polar regions or many tropical rainforests. Elsewhere it is likely the most common rail species, except for the Eurasian Coot in some regions. The closely related Common Gallinule of the New World has been recognized as a separate species by most authorities, starting with the American Ornithologists’ Union and the International Ornithological Committee in 2011.

waterhoen

Klik om te vergroten/click to enlarge

Nijlgans – Egyptian Goose

Zaterdagmorgen om 9.30 u was ik in het Provinciaal Domein te Kessel-Lo een wandelingetje aan het maken. Eens proberen enkele watervogels zachtjes te benaderen en een foto te nemen.  Het was nog heel fris deze morgen maar de dieren genoten reeds van het weertje.

De lichaamslengte bedraagt 63 tot 73 cm en het gewicht 2,5 kg. Het verenkleed van beide geslachten is gelijk. De nijlgans leeft voornamelijk op land, hoewel ze goed kan zwemmen. In het broedseizoen verdedigt ze een territorium, soms zelfs agressief, maar ook onderling zijn ze weinig verdraagzaam. Die agressiviteit is trouwens het handelsmerk van deze ganzen. Ze passen brute kracht toe om het nest van een andere vogel in te pikken – waarvan vooral grauwe ganzen, maar ook roofvogels, kraaien, eenden en dergelijke, slachtoffer zijn – en om de kleintjes van andere eendachtigen te verdrinken. De nijlgans eet zaden, bladeren, grassen en stengels. Af en toe eet dit dier sprinkhanen, wormen en andere kleine dieren.

Wikipedia

It swims well, and in flight looks heavy, more like a goose than a duck, hence the English name. It is 63–73 cm long. The sexes of this species are identical in plumage, and the males average slightly larger. There is a fair amount of variation in plumage tone, with some birds greyer and others browner, but this is not sex- or age-related. A large part of the wings of mature birds is white, but in repose the white is hidden by the wing coverts. When it is aroused, either in alarm or aggression, the white begins to show. In flight or when the wings are fully spread in aggression the white is conspicuous. The voices and vocalisations of the sexes differ, the male having a hoarse, subdued duck-like quack which seldom sounds unless it is aroused. The male Egyptian Goose attracts its mate with an elaborate, noisy courtship display that includes honking, neck stretching and feather displays. The female has a far noisier raucous quack that frequently sounds in aggression and almost incessantly at the slightest disturbance when tending her young.

nijlgans-1

nijlgans

nijlganzen-2

nijlganzen-1

Klik om te vergroten/click to enlarge

bring me the shoes, dear

Surrender, Dorothy
Bring me the shoes, dear
Bring them to me
Bring them here, dear
Bring them

hondje-00

If you know what’s good for you
If you know what’s good
If you know what’s good for you
And your little dog, too

hondje-01

You’ll bring them here
The shoes, dear
The shoes
Bring them to me

hondje-02

If you know what’s good for you, dear
If you know what’s just good
If you know what’s good for you
And your little dog, too
You’ll bring them here

 

hondje-03
Bring them here
Bring them here
Bring them to me

@ Hannah Fury

hondje-04

Mijn ogen loensen niet

Voor degene die eraan twijfelen, mijn ogen mankeren niets, het is een fotografische techniek

werken met selectieve scherpte.

 

wilde-hyacint

 

spring in the forest

Hallerbos

Klik om te vergroten/click to enlarge

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 722 other followers