no borders

park Arenbergkasteel

The lords of Heverlee built a first castle here in the 14th century. The van Croy family acquired the domain in 1446. 

From the beginning of the 16th century the current castle was built in renaissance-style. It was extensively renovated in neo-gothic style in the 19th century. In 1916 the duke of Arenberg donated the domain to the university. T

he castle is now used by the Engineering Science faculty of the K.U.Leuven and is the focal point of a green campus for the group Sciences&Technology.

Limited group visits possible by appointment and with a guide.

In de 14de eeuw bouwden de heren van Heverlee hier een eerste kasteel. De familie van Croy verwierf het domein in 1446. 

Vanaf het begin van de 16de eeuw werd het huidige kasteel opgetrokken in renaissancestijl. Het werd ingrijpend neogotisch verbouwd in de loop van de 19de eeuw. In 1916 schonk de hertog van Arenberg het domein aan de universiteit. 

Vandaag wordt het kasteel gebruikt door de faculteit Ingenieurswetenschappen van de K.U.Leuven. Het is de spil van een groene campus voor de groep Wetenschap & Technologie. 

Groepsbezoeken zijn in beperkte mate mogelijk, na afspraak en onder begeleiding van een gids.

 ◊

klik op de foto’s om naar de slideshow te gaan – click a photo to view the slideshow. 

 

 

Bron/source: Leuven

 

nb. 15

the bridge

cormorant-aalscholver

Langs de vaart in Leuven zag ik deze aalscholver zitten. Dichterbij kon ik niet komen, hij nam een plons in het water.

 

aalscholver

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,053 other followers