de doode bemde

De naam van het natuurreservaat kan eenvoudig verklaard worden. ‘Doode’ slaat op het ongeschikt zijn van de gronden voor de landbouwers. Een ‘Bemde’ is een vochtig grasland. Maar in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is de Doode Bemde alles behalve doods: voor vele dieren en planten is dit vochtige gebied het ideale biotoop.

Op de oeverwallen treft men onder andere fluitenkruid, glanshaver, knolsteenbreek en smeerwortel aan. Op de vochtigere komgronden komen rietlanden, elzenbroeken en zeggevegetaties voor. In de maand mei bloeit er de gele lis. Tussen oeverwal en komgrond komen dottergraslanden voor. Deze zijn in de lente volledig geel gekleurd van de dotterbloemen, boterbloemen en de grote ratelaars.

op alle slakken zout leggen…

d.w.z. op alle kleinigheden aanmerking maken, bij alles blijven stilstaan

I am sure that these snails aren’t the favourites of everyone.

Niet iedereen zal deze slakken even prettig vinden.

not for people with spider phobia

Dit is de spin Sebastiaan.
Het is niet goed met hem gegaan.

LUISTER!

Hij zei tot alle and’re spinnen:
Vreemd, ik weet niet wat ik heb,
maar ik krijg zo’n drang van binnen
tot het weven van een web.

Zeiden alle and’re spinnen:
0, Sebastiaan, nee, Sebastiaan,
kom, Sebastiaan, laat dat nou,
wou je aan een web beginnen
in die vreselijke kou?

Zei Sebastiaan tot de spinnen:
‘t Web hoeft niet zo groot te zijn,
‘t hoeft niet buiten, ‘t kan ook binnen
ergens achter een gordijn.

spin-02

Zeiden alle and’re spinnen:
0, Sebastiaan, nee, Sebastiaan,
toe, Sebastiaan, toom je in!
Het is z— gevaarlijk binnen,
z— gevaarlijk voor een spin.

Zei Sebastiaan eigenzinnig:
Nee, de Drang is mij te groot.
Zeiden alle and’ren innig:
Sebastiaan, dit wordt je dood…

0, o, o, Sebastiaan!
Het is niet goed met hem gegaan.

Door het raam klom hij naar binnen.
Eigenzinnig! En niet bang.
Zeiden alle and’re spinnen:
Kijk, daar gaat hij met zijn Drang!

spin-03

Na een poosje werd toen Žven
dit berichtje doorgegeven:
Binnen werd een moord gepleegd.
Sebastiaan is opgeveegd.

Annie M.G. Schmidt

spin-04

une broche

Gebroken gevels

Op 10 verschillende locaties hangen in juni, juli en augustus, levensgrote foto’s in het straatbeeld. Ze tonen hoe de brand en de vernieling van Leuven in de augustusdagen van 1914 toesloeg op die bewuste plek.

At 10 different locations you can see in June, July and August, life-size pictures in the street. They show the destruction of the fire of Leuven on that particular spot  in the August days 1914.

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 900 other followers