Calopteryx splendens

De weidebeekjuffer  is een 45 à 48 mm grote Juffer die in Nederland en België vrij algemeen voorkomt. De soort is over vrijwel heel Europa verspreid. De weidebeekjuffer vliegt van mei tot begin augustus bij voorkeur bij langzaam stromende beken, maar ook bij rivieren.

♦

The Banded Demoiselle  is a species of damselfly belonging to the family Calopterygidae. It is often found along slow-flowing streams and rivers.

♦

weidebeekjuffer

♦