Meerkoet – Eurasian Coot/waterhoen-Common Moorhen

Het nest wordt aan de waterkant gebouwd van riet en waterplanten, maar ook van drijvend afval zoals stukken papier of plastic. In een nest worden 5 – 10 eieren uitgebroed in een tijdsbestek van 21 tot 25 dagen. De jongen, wanneer ze overleven, worden door beide ouders begeleid en kunnen na ongeveer 8 weken vliegen. Overleeft van een nest slechts een enkel jong of zelfs geen (omdat de jongen een gewilde prooi zijn voor reigers en meeuwen), dan doen de ouders een volgende poging. Per broedseizoen doen de ouders 2 tot 3 pogingen een nest jongen groot te brengen.

This species builds a nest of dead reeds or grasses, but also pieces of paper or plastic near the water’s edge or on underwater obstacles protruding from the water, laying up to 10 eggs, sometimes 2 or 3 times per season. Usually only a few young survive. They are frequent prey for birds such as herons and gulls. Coots can be very brutal to their own young under pressure such as the lack of food. They will bite young that are begging for food and repeatedly do this until it stops begging and starves to death. If the begging continues, they may bite so hard that the chick is killed.

meerkoet

waterhoentje – Common Moorhen

Waterhoentjes zijn donker van kleur met een rode snavel en een rood blesje op het voorhoofd. De punt van de snavel is geel van kleur. Op de flanken hebben ze witte strepen. In tegenstelling tot meerkoeten beschikken ze niet over zwemvliespoten. Met hun lange groene tenen foerageren ze dan ook regelmatig op de oever. De lichaamslengte bedraagt 32 tot 35 cm en het gewicht 175 tot 500 gram.

The Common Moorhen (Gallinula chloropus) (also known as the “swamp chicken”) is bird species in the Rallidae family. It is distributed across many parts of the Old World. The Common Moorhen lives around well-vegetated marshes, ponds, canals and other wetlands. The species is not found in the polar regions or many tropical rainforests. Elsewhere it is likely the most common rail species, except for the Eurasian Coot in some regions. The closely related Common Gallinule of the New World has been recognized as a separate species by most authorities, starting with the American Ornithologists’ Union and the International Ornithological Committee in 2011.

waterhoen

Klik om te vergroten/click to enlarge