Bomputten – Bomb Pits / 2 (17 foto’s)

Niet alleen planten als fonteinkruid en waterweegbree hebben het in de bomputten naar hun zin. Ook amfibieën en reptielen voelen zich er als een vis in het water. Het water lokt kikkers, padden en salamanders, waaronder de indrukwekkende kamsalamander. Je vindt er ook kleinere diertjes zoals libellen, watertorren, schaatsenrijders en bootsmannetjes.

De knotwilgen vormen een perfecte schuil- en broedplaats voor tal van vogels. Wie ‘s ochtends vroeg of tijdens de avondschemering de knotwilgen afspeurt, ziet steevast een steenuil op post zitten.

Hooibeestje – small heath
boterbloemen – buttercups

De weilanden werden hier tot voor kort begraasd en worden nu omgevormd tot hooiland. De begroeiing wordt gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Op die manier ‘verarmt’ de bodem, zodat soorten als brandnetel en gras het elders gaan zoeken en er des te meer plaats overblijft voor zeldzamere planten zoals boterbloemen, pinksterbloemen, koekoeksbloemen en wie weet, misschien zelfs orchideeën,… Verderop in het gebied zal er een hoogstamboomgaard aangeplant worden. Ik ontdekte enkel nog maar de boterbloemen.

Van ver zag ik plots boven de dode bomen enkele ooievaars rondvliegen. Vermoedelijk kwamen ze van Planckendael. Net zoals ze er opeens waren, waren ze plots weer verdwenen. Uiteraard bleven de kauwen rustig zitten.

vlierbes – elderberry
kamille – chamomile
azuurwaterjuffer – coenagrion puella

Als je dit gebied bezoekt op een warme lente- of zomerdag, doe het dan ‘s morgens of in de late namiddag. Er is heel weinig schaduw en het kan er behoorlijk warm zijn.

EINDE

Bomputten – Bomb Pits / 1 (17 foto’s)

De Bomputten zijn een natuurgebied en historisch landschap in Houtem en Eppegem, dorpen in respectievelijk de gemeenten Vilvoorde en Zemst, in Vlaams-Brabant. Het gebied is ongeveer 17 hectare groot en wordt beheerd door Natuurpunt. De Bomputten zijn publiek toegankelijk.

Vanaf het startpunt wandel je eerst een stukje langs de boer zijn velden. Onze Belgische patatjes waren hier aan het groeien.

Het gebied sluit meteen aan op de dorpskern van Houtem en wordt in het westen begrensd door de verhoogde berm van de spoorlijn Brussel-Antwerpen en de Kluitingstraat (Houtem) in het zuiden. Het station van Eppegem ligt 300 meter verderop.

dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge

Een beetje flora en fauna langs de spoorwegberm, een libelle die zich niet wilde tonen, een larve? van een onbekend lieveheersbeestje, een lieveheersbeestje, de bloesem van één of andere braam en vlierbessenbloesem.

Houtem
Toegang tot het natuurpark de Bomputten

Een eerste gezicht op het natuurgebied en het te volgen wegje. Neen dat heb ik dus weer niet genomen en heb de wandeling in omgekeerde richting gedaan. Volgen van plannetjes en op een bestemming komen, hoe het mij ooit lukt?

En daar zijn dan de eerste bomputten. Het zijn oases voor de kikkers en sommige ook voor de kamsalamanders. Helaas de kikkers die doken het water in en de salamanders zag ik niet.

dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge

De Bomputten danken hun naam aan negen authentieke bomkraters die dateren uit de Tweede Wereldoorlog. Deze zijn het gevolg van een bombardement op naburige fabrieken in Vilvoorde. Dit heeft heel wat meer kraters dan de negen overgebleven exemplaren veroorzaakt, doorheen de tijd zijn er echter heel wat kraters verzand of omgezet in akkers. Enkele putten zijn bewaard als drinkpoelen voor vee en worden momenteel beheerd als ecologisch waardevol biotoop.

Een brugje naar het vervolg van dit logje…

Kasteel van Meldert – Castle of Meldert

Het gebouw bestaat in essentie uit een toren, geflankeerd door twee woonvleugels,
en achteraan gevat in een open galerij.
Met zijn gestileerde wachttorentje, en kantelen verwijst deze toren nog naar een middeleeuwse donjon.

De oranjerie, die nu dienst doet als kapel, dateert uit 1867.
Het kasteel, met zijn bijgebouwen, in 1957 aangekocht door de Aalmoezeniers van de Arbeid, die er het Sint-Janscollege hebben ingericht, kregen in 1993 een bescherming als monument.


Meldert Tower, locally known as Donjon van Meldert, stands in the village of the same name, in the province of Flemish Brabant in the Flemish region in Belgium

Het parkgebied van vijftig hectare, dat tot een prachtig natuurbos uitgroeide, werd als dorpsgezicht beschermd en gedeeltelijk als natuurreservaat beheerd.

English

Meldert Tower may have been built by a Gautier vander Quaderbruggen after 1341, when he acquired the site from the Lords of Meldert. The tower itself was first mentioned in 1408, when all properties of the latter were acquired by a Hendrik van Wencsele.

In 1433 Meldert Tower was inherited by a Lybrecht van Meldert, who was a notable of the city of Louvain. During the 15th century the tower lost its military function.

In 1568 Meldert Tower suffered from a fire and during the 18th century it fell to ruin.

Meldert Tower is a square keep with a projecting stairtower built out of Gobertange stone, a kind of local grey/white limestone. It was built as a moated site, in a swampy area between 2 arms of the Molen brook. Originally it would have had 2 floors above a cellar, but only the cellar and the first floor remain

The End

Kruidtuin Leuven – Botanical Garden of Leuven

Eén van mijn eerste uitstapjes na mijn operatie was een bezoekje aan de Kruidtuin van Leuven (Jardin Botanique). Er moest daar nu wel het één en ander in bloei staan en het was geleden van februari, de tijd van de krokussen, dat ik er nog foto’s genomen had en dat ik tout court nog foto’s genomen had.

Als eerste geef ik een algemeen overzicht van hoe de tuin er momenteel bij ligt en de komende dagen volgen er detailfoto’s van bloemen of perkjes die ik leuk of interessant van structuur of kleur vond. (translation at the bottom of the log)

dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a photo to enlarge

One of my first trips after my operation was a visit to the Botanical Garden of Leuven (Jardin Botanique). A lot of flowers and shrubs would be in bloom and it was ago of February, the time of the crocuses, that I had still taken pictures there.

First of all I give you a general overview of the current state of the garden and in the coming days there will be detailed photos of flowers or flowerbeds that I found nice or interesting in structure or color.