Domein Drie Fonteinen – Domain Three Fountains / 2 (10 foto’s)

De wandeling door het park wordt verdergezet – The walk through the park will be continued

de vijver – the pond
de vijver met het viaduct van Vilvoorde – The pond with the Vilvoorde viaduct
oranjerie – orangery

links: een monumentale plantaan – rechts: een boom met een hart

left: a monumental plane tree – right: a tree with a heart

foto’s 26-02-2021

EINDE

#WEETIKVEEL

Domein Drie Fonteinen – Domain Three Fountains / 1 (10 foto’s)

Domein Drie Fonteinen (vroeger ook wel Park Orban) is een parkdomein in de Belgische gemeente Vilvoorde. Het domein is eigendom van de stad Vilvoorde en is waarschijnlijk een van de oudste landschappelijke parken van België.

Franse tuin met oranjerie – French garden with orangery

Het domein is ongeveer 50 hectare groot, wordt gekenmerkt door een groot reliëfverschil en omvat onder meer een Engelse landschapstuin en een Franse tuin, die in 2007 volledig gerenoveerd werd. Verder liggen nog verspreid over het domein de barokke Lendrikkapel, overgebracht van het vroegere gehucht Ransbeek-Heembeek en enkele eind-negentiende-eeuwse, begin-twintigste-eeuwse aanhorigheden van het voormalige kasteel: de voormalige toegangspaviljoentjes, het koetshuis met stallingen, de oranjerie (soms Paola-Paviljoen genoemd) en de neerhoeve met een jachtpaviljoen. Het kasteel zelf is inmiddels volledig verdwenen.

Oranjerie – orangery (tijdelijk gesloten corona)

Geniet van de schoonheid van het park – Enjoy the beauty of the park.

De brugkrocht gekend als de Bloedgrotten. (Betekenis van krocht: spelonk)
The bridge pit known as the Blood Caves

platanenplanes or plane trees

foto’s 26-02-2021

Wordt vervolgd #weetikveel