Bolloheide – nature reserve – Bollo heather (6 foto’s)

Dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge

De Bolloheide is een uniek en vrij authentiek relict van het oorspronkelijk groot heidegebied dat zich van Bonheiden tot Aarschot uitstrekte. Geologisch maakt ze nog deel uit van het ‘Land van Keerbergen’, grenzend aan het ‘Het Land van Heist’ (Hazebergen).

De stuifzandrug langs de Dijle en de Demer is grotendeels bebost met grove den en voor het overgrote deel verkaveld tot villawijken. Onbebouwde relicten met de vroegere droge, schrale vegetatie zijn erg schaars en liggen bovendien her en der verspreid.

Bolloheide – nature reserve – Bollo heather

Elk jaar rond deze tijd ga ik automatisch naar de Bolloheide en elk jaar is er ook een onweertje in de lucht!

Volgend logje meer foto’s over het kleine stukje heide in Vlaams-Brabant.

Every year around this time I automatically go to the Bolloheide and every year there is also a thunderstorm in the sky! Next log more photos about the small patch of heather in Flemish Brabant/Tremelo.

Kalvenne wandeling/walk – 1 (15 pics)

De Kalvenne is een heerlijk groen plekje, pal in hartje Tremelo.

Daar stond ik dan in de vroege voormiddag om een wandeling te maken.

De temperatuur was aangenaam, de zon aanwezig en de lucht was bezwangerd door geuren.

Het was van got naar her om geuren op de snuiven en te fotograferen.

Gooi je afval niet op de grond. Doe alsof je thuis bent.

De “Kalvenne”, een ecologisch zeer waardevol natuurgebied, is de uiterste uitloper van de Zuiderkempen. Het gebied bestaat uit zowel vochtige als drogere gedeelten, elk met zijn specifieke plantensoorten.

Theresiakapel

Deze kapel is toegewijd aan de Heilige Theresia en werd door Gerard Bosmans gebouwd in 1928, ter vervanging van een legendarische beuk waaraan een kapelletje hing. In Tremelo sprak men van de “Biekeboeëm”. 

Vooral de rijen knotwilgen vallen op en zijn prachtig. Waar nu canadapopulieren worden gebruikt om gronden droog te trekken, gebruikte men vroeger wilgen, die men knotte. Een volwassen wilg trekt zowat 600 liter water per seizoen uit de bodem. Het hout diende o.a. voor het weven van manden en het stoken van de bakoven.

Kalvenne werd door de inwoners van Tremelo in 2009 verkozen tot “mooiste plekje van Tremelo”. Het gebied wordt echter bedreigd door bouwplannen van 300 wooneenheden en een sporthal…

Wordt vervolgd – to be continued

Gouden handen – golden hands

WZC Damiaan Tremelo

Deze geelkoperen handen worden “De Zelfgave” genoemd en zijn een realisatie van Simon Lewi. Het monument bestaat uit twee handen, de ene hoger en flink gestrekt, de andere lager en gebogen: als het ware hulp en steun zoekend. Het is een zwakke hand die steun zoekt bij een sterke hand of juister: een zwakke, hulpbehoevende mens die steun zoekt bij een sterkere mens.

Het kunstwerk verwijst enerzijds naar het leven van Pater Damiaan, die zichzelf gegeven heeft aan de melaatsen van Molokaï. Hij was de sterke en gezonde steun en toeverlaat voor de melaatsen die door iedereen verlaten waren.
Anderzijds staat het ook symbool voor de inhoud van het werk dat in het Geriatrisch Centrum gebeurt. Er worden mensen opgenomen die hulp en steun behoeven omdat ze zich wegens ouderdom zelf niet meer kunnen behelpen. Ze komen hun steun zoeken bij sterke, jonge en bekwame mensen zoals dokters, verpleegkundigen, … Bedankt Joran en André om mij te helpen maandag.

Als we in ons kot moeten blijven, doe ik dat ook. En dan kies ik voor het kleinste kot, de lift. Voor één uur althans. Weer bedankt aan de redders van de lift. Het houdt niet op deze week!

Bolloheide – heathland Bollo (10 pic’s)

Woensdagnamiddag een wandeling gemaakt over de Bolloheide. Dit natuurgebied werd in beheer gegeven aan Natuurpunt en zij proberen het heidelandschap te herstellen. Veel heide is er niet meer in onze regio.

 

 

Dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge

 

De heide herstellen kan door bomen en struiken weg te halen (vooral de woekerende exoten), door de grassen te bestrijden (vooral dan het pijpenstrootje) en door de humuslaag weg te nemen door te plaggen.

Om niet constant te moeten maaien, snoeien en boomopslag te moeten uittrekken, kan op begrazing beroep worden gedaan. Uiteindelijk viel de keuze op Ouessant schapen. Zij behoren tot een van de kleinste schapenrassen maar zijn evenwel heel sterk omdat ze oorspronkelijk afkomstig zijn van barre streken. Ze vragen dan ook weinig verzorging en wat vooral belangrijk is,  ze kunnen tegen Amerikaanse vogelkers. Deze plant woekert zowat overal en wordt daarom ook wel bospest genoemd. Omdat ze blauwzuur bevat kunnen de meeste dieren ze niet eten.

Naast de schapen zet Natuurpunt ook geiten in, waaronder een oud geiten ras de Nederlandse Landgeit. Geiten kunnen immers hoger aan de twijgen en vaak zet de bok zich rechtop tegen een tak of boompje om zijn familie ervan te laten eten.