Echte valeriaan – Valeriana

Een fraaie schijnbok zoekt voeding op de echte valeriaan. De geur van de bloem is onaangenaam (kattenpis) maar wordt gebruikt o.a. in valeriaan thee (slaapthee).

The false oil beetle is looking for food on the valeriana. The smell of the flower is unpleasant (cat piss) but is used in valerian tea (sleeping tea).

Torfbroek / 2 – nature reserve (18 foto’s)

En daar stond ik dan voor die boomstam. Géén weg eromheen, erover klauteren onmogelijk, veel te hoog. Er was maar één mogelijkheid eronder door. Nu zo simpel was dat niet. Die onderste stam was maar een 60 cm verwijderd van de grond, moest ik rollen, kon ik op handen en knieën?

boterbloemen

Rugzak af en doorgegooid naar de andere kant van de boomstam, op handen en knieën en proberen of het lukt met een kapotte rug en een heupprothese… op handen en knieën met een fototoestel met een 200 mm lens door de modder te ploeteren 🙂 ja ja er lag modder waar ik moest kruipen. Thuis, schoenen en broek in de wasmachine. Hieronder zie je waarom ik het gewaagd heb.

Dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge

Bermooievaarsbek, echte koekoeksbloemen, kamgras, gras, boterbloemen, kale jonker en klaver.

smeerwortel

Dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge

De bosorchissen.

In tussentijd heb ik een padje gevonden meer rechtstreeks naar de prachtige flora en fauna.

Torfbroek / 1 – nature reserve (19 foto’s)

Pinksterzondag, had helemaal niet de intentie om te gaan wandelen. Een rustig dagje om het lichaam even te laten bekomen. Maar de lokroep van het mooie weer en de natuur werden te groot en om 12 uur vertrok ik dan toch richting het Torfbroek.

dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge

Voor ik aan de wandeling start ga ik eerst een kijkje nemen bij de centrale vijver. Een gedeelte van de wandelwegen rond de vijver is afgesloten omdat het broedseizoen is. Enkel toegankelijk tussen oktober en maart.

Niettegenstaande het beperkt vliegtuigverkeer op Zaventem, vlogen er in die twee uren dat ik in het natuurgebied was toch een 10-tal recht boven mijn hoofd.

Het Torfbroek is een natuurgebied nabij Kampenhout-Berg in de provincie Vlaams-Brabant. Het wordt voornamelijk gekenmerkt door zijn grote centrale vijver en zijn merkwaardige geschiedenis als cultuurlandschap. Het gebied is Europees beschermd als onderdeel van Natura 2000-gebied ‘Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem

icarusblauwtje – bleu butterfly

De gemeentelijke overheid verkocht in 1928 dit natuurgebied aan een bouwmaatschappij voor de aanleg van een villawijk. Er volgden 50 jaar van aftakeling. Uiteindelijk kwam het onbebouwde deel in 1977 in beheer van Natuurpunt. Met man en macht worden de dichtgegroeide hooilanden en moerassen weer opengemaakt en open gehouden. Hoewel bepaalde littekens onuitwisbaar zijn, is het herstel opzienbarend.

In het natuurgebied is aan alles en iedereen gedacht.

Aan het einde van het hooiland moest ik even over een boerenslag (een aarden weg) wandelen naast het veld. De boer had mooie lijnen in zijn veld getrokken.

dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge

In de bermen bloeiden de klaprozen…

Terug de hooilanden in en het hekje door waar

de kersen aan de bomen hingen, helaas nog niet rijp voor de pluk.

En dit was dus het grote dilemma van die dag… In een volgend logje

marsh helleborine – moeraswespenorchis (Epipactis palustris) *3 pic

natuurgebied torfbroek

 

Moeraswespenorchis (Epipactis palustris) is een in de Belgische en Nederlandse natuur voorkomende wilde orchidee. De meeste groeiplaatsen van de soort zijn te vinden in vochtige duinvalleien in het Nederlandse duingebied, met name in valleien waarin basisch of kalkhoudend grondwater voorkomt. Ze komt ook voor in de Belgische kalkmoerassen in de buurt van Brussel.

 

Bron: www

water beetle – het schrijverke

 

Het schrijverke

O krinklende winklende waterding,
Met ‘t zwarte kabotseken aan,
Wat zien ik toch geren uw kopke flink
Al schrijven op ‘t waterke gaan!
Gij leeft en gij roert en gij loopt zoo snel,
Al zie ‘k u noch arrem noch been;
Gij wendt en gij weet uwen weg zoo wel,
Al zie ‘k u geen ooge, geen één.
Wat waart, of wat zijt, of wat zult gij zijn?
Verklaar het en zeg het mij, toe!
Wat zijt gij toch, blinkende knopke fijn,
Dat nimmer van schrijven zijt moe?
Gij loopt over ‘t spegelend water klaar,
En ‘t water niet méér en verroert
Dan of het een gladdige windtje waar,
Dat stille over ‘t waterke voert.
O schrijverkes, schrijverkes zegt mij dan, –
Met twintigen zijt gij en meer,
En is er geen een die ‘t mij zeggen kan: –
Wat schrijft en wat schrijft gij zoo zeer?
Gij schrijft, en ‘t en staat in het water niet,
Gij schrijft, en ‘t is uit en ‘t is weg;
Geen Christen en weet er wat dat bediedt:
Och, schrijverke, zeg het mij, zeg!
Zijn ‘t visselkes daar ge van schrijven moet?
Zijn ‘t kruidekes daar ge van schrijft?
Zijn ‘t keikes of bladtjes of blomkes zoet,
Of ‘t water, waarop dat ge drijft?
Zijn ‘t vogelkes, kwietlende klachtgepiep,
Of is ‘et het blauwe gewelf,
Dat onder en boven u blinkt, zoo diep,
Of is het u, schrijverken, zelf?
En ‘t krinklende winklende waterding,
Met ‘t zwarte kapoteken aan,
Het stelde en het rechtte zijne oorkes flink,
En ‘t bleef daar een stondeke staan:
‘Wij schrijven.’ zoo sprak het, ‘al krinklen af
Het gene onze Meester, weleer,
Ons makend en leerend, te schrijven gaf,
Eén lesse, niet min nochte meer;
Wij schrijven, en kunt gij die lesse toch
Niet lezen, en zijt gij zoo bot?
Wij schrijven, herschrijven en schrijven nog,
Den heiligen Name van God!’

Guido Gezelle, 1857

 

torfbroek: blauw en oker

De gemeentelijke overheid verkocht in 1928 dit natuurgebied aan een bouwmaatschappij voor de aanleg van een villawijk. Er volgden 50 jaar van aftakeling. Uiteindelijk kwam het onbebouwde deel in 1977 in beheer van Natuurpunt. Met man en macht worden de dichtgegroeide hooilanden en moerassen weer opengemaakt en open gehouden. Hoewel bepaalde littekens onuitwisbaar zijn, is het herstel opzienbarend. Dit gebied is absoluut een bezoek waard, zeker in juni, wanneer een zee van orchideeën je begroet!”

Torfbroek

Gisteren 1 november, onder een stralende zon, ging ik een wandeling maken in het Torfbroek. Dit natuurgebied is gelegen in de gemeente Kampenhout en beslaat een oppervlakte van ongeveer een 30 tal hectare. In de herfst en winter kan je het hele wandelparcours bewandelen, van 15 maart tot 15 augustus is een deel ervan afgesloten voor het publiek wegens broedseizoen.

Torfbroek bestaat voor ongeveer een derde uit open water omgeven door kalkrijke, moerassige grond. De vegetatie die daarop gedijt is zo gevarieerd als de bodem zelf.
Enkele impressies