de onvervangbare natuur – embrace nature

De kleuren van de wereld worden doffer en grijzer.De zielenvan zijn inwoners verschrompelen.De moederloze natuur scheidt zich langzamerhandin het oog van de wind.Levenloze huizen worden de enige inwonersvan de vervuilde aardbol,want de mensen zullen verdwijnen in de ogen van wind en geld.De oceanen wordende beste levensplaats waarinde doordringende mens alleenkan zitten.Tasten in de donkere kieren van de ondergrondse oceaanContinue reading “de onvervangbare natuur – embrace nature”

thistles – distels

    The genus name Carduus is from the Latin for “a kind of thistle” or “thistlelike plant”. It is related to the word Cardonnacum (“a place of chardons or thistles”), which is the origin of Chardonnay, the name of the grape variety.   De geslachtsnaam Carduus komt voort van het Latijn “een soort distel”  of  “distelachtige plant”.  Het is verwant met het woord CardonnacumContinue reading “thistles – distels”