de onvervangbare natuur – embrace nature

De kleuren 
van de wereld worden doffer en grijzer.
De zielen
van zijn inwoners verschrompelen.
De moederloze natuur 
scheidt zich langzamerhand
in het oog van de wind.
Levenloze huizen worden de enige inwoners
van de vervuilde aardbol,
want de mensen zullen verdwijnen 
in de ogen van wind en geld.
De oceanen worden
de beste levensplaats waarin
de doordringende mens alleen
kan zitten.
Tasten in de donkere kieren 
van de ondergrondse oceaan om te blijven
leven buiten het oog van de woede.

Anton Rombaut, 23/11/2013

thistles – distels

distel-1

 

 

The genus name Carduus is from the Latin for “a kind of thistle” or “thistlelike plant”. It is related to the word Cardonnacum (“a place of chardons or thistles”), which is the origin of Chardonnay, the name of the grape variety.

 

De geslachtsnaam Carduus komt voort van het Latijn “een soort distel”  of  “distelachtige plant”.  Het is verwant met het woord Cardonnacum (“een plaats waar chardon of distels groeien”),  wat de oorsprong van Chardonnay is, de naam van de druivensoort.