Nationaal Militair Museum – National Military Museum, The Netherlands 2/2

Het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg is een museum waarin aandacht wordt besteed aan de betekenis van de Nederlandse krijgsmacht in verleden, heden en toekomst met extra aandacht voor de collecties van land- en luchtmacht, afkomstig van het Legermuseum uit Delft en het Militaire Luchtvaartmuseum uit Soesterberg, die in het NMM zijn samengevoegd. Het NMM is ondergebracht in de Koninklijke Stichting Defensiemusea (KSD).

The Nationaal Militair Museum (NMM) is a museum that focuses on the Dutch Armed Forces in past, present and future, with extra attention to the collections of the Royal Netherlands Army and Royal Netherlands Air Force derived from the Legermuseum from Delft and the Militaire Luchtvaart Museum from Soesterberg which were merged into the NMM.

 

Dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a photo to enlarge

 

De collectie van het NMM omvat stukken vanaf pijlpunten uit het stenen tijdperk, via zwaarden en harnassen uit de middeleeuwen tot de huidige wapensystemen van de Nederlandse krijgsmacht aan toe. Er zijn vliegtuigen, kanonnen en tanks, waaronder zeven verschillende straaljagers in een ‘dogfight’, een Leopard 1V- en 2-gevechtstank, en een M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS). Een topstuk in de collectie is de V2, de raket waarmee de Duitsers aan het eind van de Tweede Wereldoorlog vanuit Noord-Nederland de geallieerden in Zuid-Nederland, België en Engeland bestookten. Dit was de eerste operationele en bestuurbare raket. Nederland was het eerste land ter wereld van waaruit deze werd ingezet.

 

 

Bron/Source: Wikipedia

 

Even een bLogpauze – time-out

te druk – to busy

Nationaal Militair Museum – National Military Museum, The Netherlands 1/2

In het gebouw werd ik opgewacht door vriendelijke mensen die mij vroegen een ticketje te kopen, de vestiaire en het restaurant (broodjes, die Nederlanders toch!) aanwezen. Dacht dat ze er nog gingen aan toevoegen, en een glas melk. Een ticketje niet zo goedkoop 15 EUR. Helaas nee, seniorenpas of seniorenticket hadden ze niet 🙂 , het liep daar anders wel vol senioren! Natuurlijk zou dat de inkomsten behoorlijk drukken… Las in de krant dat in NL de 55 plussers voortaan als ‘Vitalo’ (jong, vitaal en energiek) door het leven gaan en in Vlaanderen ‘Jagger’ (Jong Actief Gepensioneerd) en dat met een knipoog naar Mick Jagger.

In the building I was met by friendly people who asked me to buy a ticket, showed me the cloakroom and the restaurant (sandwiches, croquette and soup).  A ticket, not so cheap 15 EUR. Unfortunately no, they didn’t have a seniors card or senior ticket 🙂 . However, there were many seniors in the museum. Of course that would considerably reduce the income … Read in the newspaper that, from now on, in the Netherlands the over-55s will go through life as ‘Vitalo’ (young, vital and energetic) and in Flanders ‘Jagger’ (Young Active Retired) and that with a nod to Mick Jagger.

Dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a photo to enlarge

Op de plek waar in 1913 de Luchtvaartafdeling van de Koninklijke Landmacht werd opgericht staat 100 jaar later het Nationaal Militair Museum. Een indrukwekkend gebouw met een spectaculair dak van 110 x 250 meter en 13 meter hoge glazen buitenwanden. Het geeft de bezoeker een gevoel van ruimte en zicht op de collectiestukken buiten.

100 years later, the National Military Museum is on the spot where the Aviation Department of the Royal Netherlands Army was established in 1913. An impressive building with a spectacular roof of 110 x 250 meters and 13 meters high glass exterior walls. It gives the visitor a sense of space and a view of the collection items outside.

 

Bij het betreden van het Arsenaal staat u oog in oog met twee onverschrokken krijgers uit de vroege vaderlandse geschiedenis. Start uw reis door de tijd 3000 jaar vC.

As you enter the Arsenal you will come face to face with two intrepid warriors from the early national history. Start your journey through 3000 years BC.

 

In een volgend logje bekijken we enkele stukken uit de Nederlandse militaire luchtvaartgeschiedenis en meer.

In the next log we will review some pieces from Dutch military aviation history and more.

Bron/Source: nmm