Site UZ Sint-Pieter en Sint-Rafaël I

 

 

Het Sint-Pietersziekenhuis aan de Brusselsestraat te Leuven is al sinds begin jaren ’80 een zorgenkind.

In 1975 bouwde het OCMW en de KU Leuven een nieuwe vleugel van 11 verdiepingen, voor 622 bedden, met 13,6 miljoen euro subsidies van de Vlaamse overheid, maar het gebouw werd nooit helemaal afgewerkt door een wijziging in het ziekenhuisbeleid van de overheid. Alleen de gelijkvloerse verdieping werd in gebruik genomen. De vleugel staat al jarenlang leeg en kon geen andere bestemming krijgen door de specifieke inrichting. Er wordt ook geschreven in de pers dat er asbest aanwezig is in het gebouw. Tevens werd dit gebouw opgericht tijdens dezelfde periode dat er besloten werd een nieuw ziekenhuis op de site van Gasthuisberg te bouwen.

Het gebouw is een doorn in het oog van vele Leuvenaars. Het zal dan ook na al die jaren afgebroken worden na een bestemmingswijziging. Samen met de site van Sint-Pieters zal ook Sint-Rafaël hierin betrokken worden.

Alles wat u wil weten over de nieuwe bestemming Hertogensite: klik HIER

Indien je foto’s wil nemen op de sites moet je een schriftelijke aanvraag doen bij de dienst communicatie van UZ Leuven.

 

Sint-Pieter’s Hospital.

In 1975, the CPAS and KU Leuven built a new wing of 11 floors , with 622 beds, with 13.6 million euro subsidy from the Flemish government. The building was never completed because of a change in hospital policy of the government. Only the ground floor was taken into use . The wing has been empty for years and could not get any other destination by the specific device . The building would contain a lot of asbestos. In the same period of the construction of this hospital , they decided to build a new hospital on the site of Gasthuisberg.

The empty building is an eyesore by many of the people of Louvain. After 30 years it will be demolished. Also the site of Saint-Rafael’s will be involved.

The new project will be: Hertogensite.