de onvervangbare natuur – embrace nature

De kleuren van de wereld worden doffer en grijzer.De zielenvan zijn inwoners verschrompelen.De moederloze natuur scheidt zich langzamerhandin het oog van de wind.Levenloze huizen worden de enige inwonersvan de vervuilde aardbol,want de mensen zullen verdwijnen in de ogen van wind en geld.De oceanen wordende beste levensplaats waarinde doordringende mens alleenkan zitten.Tasten in de donkere kieren van de ondergrondse oceaanContinue reading “de onvervangbare natuur – embrace nature”