bed and breakfast de vossenbarm

Tijdens onze midweek met kinderen en kleinkinderen, begin augustus, logeerden we in de bed and breakfast de vossenbarm.

Een zeer warm onthaal, fantastisch ontbijt en topgastvrouw!

dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge

een paard als beste vriend

klik op een foto om te vergroten – click on a picture to enlarge

 

Een paard als beste vriend

Op paarden kun je altijd vertrouwen
Op paarden kun je bouwen
Je kunt bij ze lachen en huilen
Nee, ik wil niet van lievelingsdier ruilen
Een snoepje omdat hij braaf is geweest
Het is een superlief beest!
Ik doe het hek open
Daar komt het paard al aangelopen
Ik verstop mijn hoofd tussen zijn manen
Daat komen die tranen
Ik sta er een uur
Ik was helemaal overstuur
Door het paard ben ik weer vrolijk
Hij is mijn beste vriend, natuurlijk!
Ik kan me geen betere vriend wensen
Hij is liever dan de meeste mensen!

 

Bron: 1001gedichten

Neerijse

click on an image to start the slideshow – klik op een foto om de slideshow te starten.

 

 

 

 

 

Neerijse is in the north of the municipality of Huldenberg on the road from Leuven to Overijse. The village lies in the valley of the IJse which also flows through the village center and northeast of it flows into the Dyle . Neerijse has evolved from a farming village to a rural residential village .

 

 

Neerijse ligt in het noorden van de gemeente Huldenberg aan de weg van Leuven naar Overijse die via een bochtig parcours door de dorpskom loopt. Het dorp ligt in de vallei van de IJse die eveneens door de dorpskom stroomt en ten noordoosten ervan in de Dijle uitmondt. Deze laatste rivier vormt de noordoostgrens met Oud-Heverlee. Neerijse heeft zich ontwikkeld van een landbouwdorp tot een landelijk woondorp.

 

ze komen dag zeggen

Ik was erop uit getrokken met mijn Nikon om nog enkele landschapsbeelden te maken. Brrr wat was het koud vandaag en daar was mijn kledij niet op voorzien. Het weer was mistig, vuil mistig, geen prachtige nevelslierten en het miezelde. Gelukkig kwamen deze vrienden even dag zeggen en dat warmde me al een stuk op. Helaas de opdoffer kwam erna. Ik vrees dat de scherpstelling van mijn Nikon het begeven heeft, jee!

Picardië, waar het paard koning is

In deze regio zijn paarden echt wel de koning. Er zijn veel verschillende soorten paarden en meestal zie je er niet één maar meerdere in dezelfde weide. Er werd in een dorpje van de baai van de Somme in 1975 door een arts zelfs een paard gekweekt speciaal voor de streek (de Henson).

Grazende koninkspaarden langs de grensmaas

.

.

.

.

.

.

Koninkspaarden en gallowayrunderen zijn de nieuwe grazers langs de grensmaas.

Consortium Grensmaas bv

PERSBERICHT

29 juni 2010

Archeologen leggen link met Tachtigjarige Oorlog of belegering van Maastricht

Massagraf van paarden ontdekt in Borgharen

Archeologen hebben in Borgharen een massagraf blootgelegd met de resten van 35 tot 50 paarden. Het is voor de eerste keer dat in West-Europa een graf met zo’n groot aantal paarden is gevonden.

Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat het graf dateert uit de 16e, of 17e eeuw. De archeologen gaan ervan uit dat de paarden mogelijk gedood zijn tijdens gevechten in de 80-jarige oorlog (1568-1648), of bij de Franse belegering van Maastricht in 1673 door Zonnekoning Lodewijk XIV. Het graf werd enkele weken geleden ontdekt tijdens archeologisch onderzoek dat Archeodienst in opdracht en op kosten van het Consortium Grensmaas uitvoert. Het Consortium is de uitvoerder van de rivierbeveiliging, de natuurontwikkeling en de grindwinning van het project Grensmaas. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort is nauw betrokken bij de archeologische onderzoeken op de Grensmaaslocaties.

Archeologe Angela Simons van het bureau Hazenberg Archeologie, die de opgravingen coördineert in opdracht van het Consortium: ,,De paarden lagen gestapeld in een greppel. We hebben nagenoeg volledige skeletten blootgelegd. We hebben ook hoefijzers gevonden. Paardentuig is tot nu toe niet aangetroffen.” Simons sluit niet uit dat er een verband gelegd kan worden tussen het paardengraf en de vondst van resten van Franse soldaten enkele jaren geleden nabij de Maasoever in Borgharen, niet ver van de huidige vindplaats van het paardengraf. Dat het om Franse soldaten ging, kon destijds vastgesteld worden aan de hand van uniformknopen. Volgens archeo-zoöloge Jessica Grimm van Archeodienst gaat het om een vondst die z’n weerga niet kent in West-Europa. De paardenresten zullen dan ook bewaard en nader onderzocht worden. De datering van het graf is trouwens vastgesteld via de zogenaamde C14-methode: archeologen kunnen de oudheid van stoffelijke resten bepalen door het radioactieve verval van koolstof in de skeletten te meten.