Orchidaceae – orchideeënfamilie (2 photos)

 

De orchideeënfamilie (Orchidaceae) is een van de grootste plantenfamilies op aarde. Het aantal soorten wordt op zo rond de 20.000 geschat. Wereldwijd zijn meer dan duizend geslachten bekend welke verdeeld worden over tientallen subfamilies. Orchideeën worden ook weleens kort orchis genoemd, wat ook de naam van een specifiek geslacht is.

 

The Orchidaceae are a diverse and widespread family of flowering plants, with blooms that are often colourful and often fragrant, commonly known as the orchid family.

orchis – wilde orchideeën *5 pic

klik op een foto om te vergroten – click on a picture to enlarge

 

 

Hoewel de wilde orchideeën in Vlaanderen niet zo opvallend zijn als hun tropische tegenhangers of de soorten die je in de bloemenwinkel vaak aantreft, behoren ze wel tot de meest mystieke, aantrekkelijke en helaas ook zeldzame soorten van onze flora.

Het op naam brengen van soorten uit het genus Dacthylorhiza (Handekenskruiden), waartoe o.a. Bosorchis, Rietorchis, Gevlekte orchis en Brede orchis toe behoren is niet altijd eenvoudig. Vaker dan verwacht vind je hybride soorten en terugkruisingen tussen hybriden en ouders met intermediaire kenmerken. Ook zijn er soms grote verschillen tussen individuele planten.

 

***

Orchis is a genus in the orchid family (Orchidaceae), occurring mainly in Europe and Northwest Africa, and ranging as far as Tibet, Mongolia, and Xinjiang. The name is from the Ancient Greek ὄρχις orchis, meaning “testicle”, from the appearance of the paired subterranean tuberoids.

marsh helleborine – moeraswespenorchis (Epipactis palustris) *3 pic

natuurgebied torfbroek

 

Moeraswespenorchis (Epipactis palustris) is een in de Belgische en Nederlandse natuur voorkomende wilde orchidee. De meeste groeiplaatsen van de soort zijn te vinden in vochtige duinvalleien in het Nederlandse duingebied, met name in valleien waarin basisch of kalkhoudend grondwater voorkomt. Ze komt ook voor in de Belgische kalkmoerassen in de buurt van Brussel.

 

Bron: www

fragrant orchid – grote muggenorchis (Gymnadenia conopsea) *2 pic

 

Natuurgebied Torfbroek

 

Met een hoogte van 45 tot 60 cm en opvallend roze bloemen kan je de grote muggenorchis moeilijk over het hoofd zien.

Helaas is die orchideeënsoort sterk achteruit gegaan en momenteel enkel nog te zien in natuurgebieden. De sterke, zoete geur van de bloemen trekt veel insecten aan.

 

Bron: www