vogelwikke

De serie Middelheim wissel ik af met wat natuur, het wordt anders misschien nogal zwaar op de hand.

De bloem is paarsachtig violet en is 0,8-1,2 cm lang. Elke bloem bevindt zich op een kort steeltje en hangt.

Grote groene sabelsprinkhaan / 5 foto’s

Mijn achtervolging begon op het ogenblik dat ik een redelijk groot beestje naast mij ergens in het hoge gras had zien wegspringen. Ik wou en zou het zien. Het werd de grote groene sabelsprinkhaan. Ze zijn behoorlijk goed in het zich verstoppen en camoufleren!

De grote groene sabelsprinkhaan is een goede springer, die ook kan vliegen bij verstoring of gevaar. Eigenlijk is het eerder wegzweven, want de afstand bedraagt nooit verder dan een tiental meters en er is altijd een sprong nodig om van de grond te komen. De mannetjes ‘zingen’ door de voorvleugels langs elkaar te wrijven, en zijn te horen van drie uur in de middag tot drie uur ‘s nachts. Het geluid is zeer luid en goed te horen tot een afstand van 100 meter. De vrouwtjes zetten rond september de eitjes af die met de legbuis of ovipositor, in schorsspleten of in de bodem worden gebracht. De nimfenkomen in de lente uit het ei, na te hebben overwinterd. De jonge groene sabelsprinkhanen blijven de eerste vervellingen nog in de lagere begroeiing omdat ze nog niet kunnen vliegen. Pas als ze volwassen worden rond eind juni wordt wat meer op bomen en hogere planten gekropen om beter te kunnen jagen en te zonnen.

Bron: wikipedia

Blinde bij die geen bij is * common drone fly (3 foto’s)

Alles aan de Nederlandse naam blinde bij is onjuist: dit insect is ondanks de naam geen bij maar een zweefvlieg en is al helemaal niet blind. De naam komt waarschijnlijk voort uit het feit dat deze soort wel erg op een bij lijkt maar niet kan steken. Daarnaast heeft de blinde bij rijen haren op zijn ogen wat mogelijk tot de gedachte leidde dat hij blind was. Ook veel andere zweefvliegen lijken net als de blinde bij op soorten zoals wespen, hommels en bijen. Deze gelijkenis wordt mimicry genoemd. Hierdoor aarzelen predatoren soms om aan te vallen, uit angst een steek op te lopen. De blinde bij komt overal in Nederland en Vlaanderen algemeen voor.

sint-jansvlinder

sint-jansvlinder. Dit is geloof ik de eerste keer dat ik dit insect in levende lijve zag. Jammer genoeg deed het beestje zijn vleugels niet open of vloog het niet weg. Het kroop alleen maar verder en verder in de diepte. Er waren wel veel van deze vlinders aanwezig maar zitten deden ze niet. Ze fladderden er vlot op los.

Achter Schoonhoven – nature reserve / 2 (6 foto’s)

honinbij
kamgras

Kamgras wordt 20 tot 60 cm hoog. De spruit is aan de voet wit of geelachtig bruin. Het jongste blad van een spruit is langs de middennerf samengevouwen. De vrij duidelijk geribde bladeren zijn tot 3 mm breed en de bladscheden zijn niet opgeblazen. Het afgeknotte, gezaagde, witte tongetje is tot 2 mm lang.
Kamgras bloeit in juni en juli met een 2 tot 10 cm lange, lijnvormige aarpluim, waarvan de bloeias een zigzag vorm heeft. Langs de as staan kleine bundeltjes. Een bundeltje bestaat uit een kortgesteeld, 4,5 mm lang vruchtbaar (fertiel) en een kortgesteeld, 5 mm lang, steriel aartje. Het vruchtbare aartje bestaat uit twee tot vijf bloemen. De 1,4 mm lange helmhokjes zijn vuilpaars. Het onderste kroonkafje (lemma) van de onderste bloem van het vruchtbare aartje is stekelpuntig tot kort genaald. De steriele aartjes hebben tot tien loze, ruwe, smalle, stekelpuntige kafjes.

luzerne

Luzerne is inheems in Europa en wordt wereldwijd verbouwd als veevoer. In Nederland wordt luzerne hoofdzakelijk kunstmatig gedroogd voor de productie van eiwitrijk veevoer. Er wordt drie tot vier maal per jaar gemaaid. De inzaai vindt plaats zowel met als zonder dekvrucht. Als dekvrucht wordt onder andere wintertarwe gebruikt. Alfalfa is in het Nederlands de naam van de kiemgroente (ontkiemde zaden) van de luzerne. Luzerne kan het hele jaar ontkiemen, zodat alfalfa het hele jaar verkrijgbaar is. Alfalfa kan op dezelfde manier worden gebruikt bij de voedselbereiding als taug√©, een andere bekende spruitgroente.

.

Rapunzelklokje
veldlathyrus met een cadeautje ūüėČ

honingbij * honey bee

De honingbij komt algemeen voor in grote aantallen. De honingbij wordt gewaardeerd vanwege de rol als bestuiver van vele plantensoorten, waaronder fruitbomen. Daarnaast is de honingbij de belangrijkste leverancier van verschillende natuurproducten zoals honing, bijenwas, koninginnengelei en propolis. De honingbij wordt op grote schaal in kunstmatige bijenkorven gehuisvest voor productiedoeleinden. De honingbij wordt echter ook bedreigd door de mens en de aantallen van de soort nemen af. Belangrijke oorzaken zijn verschillende vermoedelijke bijenparasieten en insecticiden, maar veel is onbegrepen. Omdat de honingbij een van de best bestudeerde insecten is, is veel bekend over het complexe gedrag en het al even complexe kliersysteem dat daarbij een rol speelt. De honingbij is niet de enige bestuiver, maar vanwege het wereldwijde voorkomen en de grote aantallen is de honingbij een van de belangrijkste bestuivers van bloeiende planten.

Bron: wikipedia

Achter Schoonhoven – nature reserve / 1 (9 foto’s)

akkerdisteldansvlieg – Empis livida

De¬†akkerdisteldansvlieg¬†(Empis livida) is een¬†vlieg¬†uit de familie van de¬†dansvliegen¬†(Empididae).¬†De wetenschappelijke naam van de soort werd in 1758 gepubliceerd door¬†Carl Linnaeus. Mannetjes vari√ęren van 7,5‚Äď9,3 millimeter, vrouwtjes 7,5‚Äď10,2 millimeter.¬†De buik van het mannetje is bruinachtig en zijn vleugels lijken vaag bruin en troebel.¬†De buik van het vrouwtje is grijs en haar vleugels zijn helder.¬†E. livida leeft in heggen en voedt zich met de nectar van verschillende soorten Rosaceae, verschillende soorten Asteraceae en Heracleum sphondylium-nectar;¬†ze voeden zich ook met andere insecten.¬†Ze leven in heel gematigd en Noord-Europa, de enige soort met zo’n brede verspreiding.¬†E. livida-larven zijn ook vleesetend en leven in vochtige grond en bladafval.¬†Volwassenen vliegen tussen april en juli.

Achter Schoonhoven ligt in de Demervallei, stroomopwaarts van Aarschot. De sterk meanderende Demer, die de grens vormt tussen de Kempen en het Hageland, geeft een extra troef aan dit landschap.

blauwe breedscheenjuffer- White-legged damselfly

De volwassen blauwe breedscheenjuffer is een typische voorbeeld voor de familie van de Breedscheenjuffers. De tibia of scheen van elke poot is opvallend verbreed, heeft een zwarte middenstreep en is met afstaande haren bezet

Ook de kleuren zijn kenmerkend: de mannetjes vaalblauw, de vrouwtjes wit, beige of lichtgroen.

Verder is de blauwe breedscheenjuffer een middelgrote juffer (lengte tot 32 mm). Het pterostigma is iets langer dan breed, ongeveer 1,5 vleugelcel lang, en opvallend roodbruin gekleurd. De kop is smal met bovenop twee lichte dwarsstrepen. Het borststuk heeft twee lichte schouderstrepen.

blauwe breedscheenjuffer- White-legged damselfly
bruin zandoogje – meadow brown

Het bruin zandoogje heeft een¬†voorvleugellengte¬†van 21 tot 28 millimeter. Het vrouwtje is iets groter dan het mannetje. Bij het mannetje is de bovenkant van de vleugels bruin. In de vleugelpunt van de voorvleugel bevindt zich een zwarte “oogvlek”. Bij het vrouwtje bevindt zich op de voorvleugel een oranje veld, en heeft de oogvlek meestal een witte kern. Verwarring met het¬†oranje zandoogje¬†is mogelijk, maar bij het vrouwtje van het bruin zandoogje zit geen oranje op de achtervleugel, of heel weinig, terwijl bij het oranje zandoogje de achtervleugel oranje met een bruine rand is. De achterrand van de achtervleugel is gekarteld.

gestreepte weekkever – striped softshell beetle (soldier)

De gestreepte weekkever heeft een lichaamslengte tussen de acht en elf millimeter. De kop is zwart, met uitzondering van de oranjegele monddelen en antennes. Het halsschild is oranjegeel met bij veel exemplaren een zwarte vlek in het midden. De zwarte dekschilden zijn grijs behaard. De poten zijn overwegend oranjegeel, met uitzondering van de zwarte uiteinden van de dijbenen en de zwarte onderbenen van de achterpoten.

knop van de gewone rolklaver (klein rupsje?) – bud of the Lotus corniculatus (a little caterpillar?)

Wordt vervolgd

Bron: wikipedia

Bron/source: wikipedia