Een raar oudjaar – a strange New Year’s Eve

Als ze op oudjaar om 18 u zeggen: al wie wil mag mijnheer vanavond nog komen bezoeken, dan neem je je boeltje bij mekaar en vertrek je, althans mijn dochter en schoonzoon.

Ga ik uiteraard een handje helpen met de kleinkinderen.

In de nacht van 2 op 3 januari is een sterke oude boom zachtjes gesneuveld (97 jaar)

De grootvader van mijn schoonzoon en overgrootvader van mijn kleinkinderen.

Rust zacht Pépé

Bainke