two towers – twee torens

kerk-4720

 

Sint-Pieter-en-Pauwelkerk Neerijse

Deze kerk verving een oude romaanse kerk waarvan de twee torens uit de tweede helft van de 12e-eeuw nog een overblijfsel zijn.
De kerk is voornamelijk opgetrokken in baksteen. Het portaal en de vensteropeningen in diverse vormen zijn omlijnd met witte zandsteen.
De torens verbinden het koor met het schip.
Over de bouw van de twee torens bestaan een aantal legendes. De eerste zegt dat de ene toren is gebouwd door Neerijsenaars en de andere door de duivel. De tweede legende vertelt hoe twee edele dames, die de bouwkosten deelden, ieder aanspraak maakten op een toren. De laatste, zegt dat in de buurgemeenten wel eens beweerd werd dat Neerijse nood had aan een tweede toren om het groot aantal ‘dorpsuilen’ in onder te brengen.
De echte oorzaak is wellicht te zoeken in het feit dat het bedehuis moest dienen als parochiekerk voor zowel de inwoners van Neerijse als deze van Huldenberg. Elke gemeenschap vroeg en kreeg een toren.

Neerijse

click on an image to start the slideshow – klik op een foto om de slideshow te starten.

 

 

 

 

 

Neerijse is in the north of the municipality of Huldenberg on the road from Leuven to Overijse. The village lies in the valley of the IJse which also flows through the village center and northeast of it flows into the Dyle . Neerijse has evolved from a farming village to a rural residential village .

 

 

Neerijse ligt in het noorden van de gemeente Huldenberg aan de weg van Leuven naar Overijse die via een bochtig parcours door de dorpskom loopt. Het dorp ligt in de vallei van de IJse die eveneens door de dorpskom stroomt en ten noordoosten ervan in de Dijle uitmondt. Deze laatste rivier vormt de noordoostgrens met Oud-Heverlee. Neerijse heeft zich ontwikkeld van een landbouwdorp tot een landelijk woondorp.