kleine parelmoervlinder

Issoria lathonia – Queen of Spain fritillary De kleine parelmoervlinder is een opvallende verschijning met zijn grote zilverwitte spiegels op de onderkant van de achtervleugels. De vlinders van de eerste generatie op het eind van de lente zijn vrij klein, maar in de zomer zijn ze vaak groter. In warme zomers vertonen ze de neigingContinue reading “kleine parelmoervlinder”

moerasandoorn – marsh woundwort

Moerasandoorn is een overblijvende soort van vochtige tot natte, soms periodiek overstromende standplaatsen op voedselrijke tot zeer voedselrijke bodems. Ze komt voor op zonnige of licht beschaduwde plekken in graslanden en in pioniersvegetaties, zoals op allerlei oevers, in rietland, in ruigten, bossen en struwelen en soms ook in akkerranden.