Demervallei ‘Achter Schoonhoven’ – nature reserve / 2 (12 foto’s)

Ik volg verder mijn pad en kom terecht in een bloemenweide. Over de bloemenweide volgen nog aparte logjes.

blauwe knoop – devil’s bit

Na mijn tijd in de bloemenweide zet ik mijn wandeling toch maar verder…

wikke – vetches
wilde lijsterbes – rowan
dodemansvingers – Hemlock Water-dropwort
gelderse roos – Guelder rose

Wordt vervolgd.

Demervallei ‘Achter Schoonhoven’ – nature reserve / 1 (12 foto’s)

Aarschot
Demer-Langdorp

Achter Schoonhoven ligt in de Demervallei, stroomopwaarts van Aarschot. De sterk meanderende Demer vormt hier de grens tussen de Kempen en het Hageland.

Demer Langdorp
Demer-Langdorp

Achter Schoonhoven is een mozaĆÆek van weilanden, bosjes en struwelen. Deze zijn voor het grootste deel gelegen aan de rand of in de oorspronkelijke komgronden van de Demer. Deze rivier is sterk meanderende maar ligt voor het grootste deel in een bedijkte bedding op haar weg door het natuurgebied. Door het aangepaste natuurbeheer worden de oude moerasgronden hersteld met de vele plaatsen waar kwelwater aan het oppervlak komt.

groot kaasjeskruid – common mallow
gewone berenklauw – hogweed

Fauna en flora aan de randen van de Demer en het bos en dit vooraleer ik echt het bos en de velden induik.

klaversoort – clover
wilgenroosje – rosebay or great willowherb – fireweed
grote engelwortel – garden angelica – wild celery

Het gebied is beschermd als vogelrichtlijngebied en een deel als habitatgebied. Het dient van oudsher als hooiland. Het vroegere beemdgebied is een kleinschalig, zeer afwisselend landschap, met (hakhout-) bosjes, houtkanten, knotbomen, hooilanden, ruigten en struwelen. Het centrale deel van de vallei, vroeger broekgebied, is een meer open landschap, met lage struiken en doorzicht in de vallei.

Net toen ik het bos indook vloog er voor mijn voeten een groene specht de lucht in! Heb even hevig gevloekt šŸ™‚

Wordt vervolgd.

Silsombos / wood: fauna (7 foto’s)

bruin zandoogje – meadow brown
bruin zandoogje – meadow brown
aardhommel – large earth bumblebee
fraaie schijnboktor – thick-legged flower beetle
fraaie schijnboktor – thick-legged flower beetle
dambordvlieg – flesh fly
sprinkhaan – grasshopper (krasser? – meadow grasshopper?)

Geen andere tekst want ik was in Dromenland.

No other text, I was in Dreamland.

Ringgracht *domein Roosendael* ring canal / 3 (12 foto’s)

Ik werp nog een blik op de gracht en het pad is vrij!

De nijlganzen hebben het hazenpad gekozen!

Tussen de koeien wandelen, ja ja soms ben ik blij dat ze blijven liggen.

lisdodde
de laatste bocht

Ik ben bij het einde van deze wandeling aangekomen. Terug naar huis en wachten op de hittegolf.

dubbele klik op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge

Maandag 22 juni

Ringgracht *domein Roosendael* ring canal / 2 (15 foto’s)

Ik kwam dichter bij de rand en oeps… daar schoten er nog vijf en een moeder naar voor. Moeder kuifeend met haar zes kuikens. De gekkerd bleef maar gek doen (zie eerste foto boven rechts in het hoekje) šŸ™‚ Die amuseerde zich te pletter. Maar moeder eend leidde ze veilig weg uit mijn buurt.

grote kattenstaart

Wat zou daar toch achter liggen? Ik zie fietsers, voetgangers, ik hoor ze praten, lachen…

Beneden-Nete

Ik vang een blik op van Ć©Ć©n van de gebouwen binnen de gracht. Jammer genoeg kan ik je geen naam van het gebouw geven.

Er wacht mij iets op het pad, moet ik daar echt aan voorbij?

Dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge

Wordt vervolgd

Ringgracht *domein Roosendael* ring canal / 1 (14 foto’s)

Achthonderd jaar geleden werd hier een cisterciƫnzerabdij opgericht die maar liefst vijf eeuwen zou bestaan. Getuige hiervan zijn het Pesthuis en de ringgracht uit de 17de eeuw en het Poortgebouw en Koetshuis uit de 18de eeuw. Na de Franse revolutie werd de abdij verkocht en omgevormd tot een privaat buitenverblijf. In de 19de eeuw werd het indrukwekkende Engelse landschapspark aangelegd. Het huidige landhuis werd in 1920 gebouwd.

Sinds 1959 doet het domein dienst als jeugdverblijfcentrum voor schoolgroepen en jeugdverenigingen. Vandaag verwelkomt domein Roosendael ook verblijfstoeristen en wandelaars. Verschillende gebouwen werden inmiddels beschermd als monument en ook het omringende landschap geniet een beschermde status.

Helaas van al het bovenstaande heb ik niets gezien. Wandelen binnen de ringgracht was verboden wegens Covid19 en omdat ze er jongeren gaan opvangen in de vakantie in bubbels van 50 wilden ze de omgeving nu al veilig houden. Nog eens teruggaan is de boodschap.

Dus werd ik begroet door de ezels en de geiten en zocht ik de toegang tot een rondje rond de gracht.

Een juffer kwam even dag zeggen. Ik zag er maar twee, geen libellen (met al dat water verwacht je er toch meer) en bijna geen vlinders en als ze er waren gingen ze niet zitten of toch…

Ik fotografeerde de dagkoekoeksbloem en het wilgenroosje. Verder draaide ik rond de ringgracht en zag een gekkerd op het water en naderde stilletjes…

Dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge

wordt vervolgd

Bosooievaarsbek – wood cranesbill

De bosooievaarsbek (Geranium sylvaticum) is een vaste plant die behoort tot de ooievaarsbekfamilie (Geraniaceae). De plant komt van nature voor in Midden-Europa en Noord-AziĆ« en wordt in de siertuin gebruikt. Voor de siertuin zijn er verschillende cultivars.

De plant wordt 30-70 cm hoog en vormt stevige, kruipende wortelstokken. De stengel en bloeiwijze zijn dicht bezet met lange klierharen. De bladeren zijn veerlobbig.

De bosooievaarsbek bloeit in juni en juli met meestal roodpaarsachtige, maar soms witte, 2,2- 2,6 cm grote bloemen. De kroonbladen hebben een witte voet. De steel van de bloem staat altijd rechtop. Half augustus kan nog een tweede bloei optreden.

English text: wood cranesbill