flirt

meerkoet-2498

 

 

De vogel is 38 centimeter groot en 300 tot 1200 gram zwaar, geheel zwart met een witte snavel en voorhoofdsschild. Verder heeft hij groene poten en rode ogen.

 

 

 

meerkoet-2500

De meerkoet duikt veel, met name bij het zoeken naar waterplanten. Hij vliegt niet graag, hij verplaatst zich liever rennend over het water. Ook bij het opstijgen uit het water wordt eerst een stuk rennend afgelegd. Bij migratie, die meestal ‘s nachts plaatsvindt, kan hij echter grote afstanden afleggen.

 

 

 

meerkoet-2501

De meerkoet is een omnivoor, die zich hoofdzakelijk voedt met waterplanten, weekdiertjes en waterinsecten. Ook worden zaden, gras en bessen gegeten. De meerkoet is monogaam.

 

 

 


meerkoet-2502

 

The Eurasian coot (Fulica atra), also known as coot, is a member of the rail and crake bird family, the Rallidae. It is found in Europe, Asia, Australia and parts of Africa. The Australian subspecies is known as the Australian coot.

 

 

 

meerkoet-2503

 

 

 

The Eurasian coot is much less secretive than most of the rail family, and can be seen swimming on open water or walking across waterside grasslands. It is an aggressive species, and strongly territorial during the breeding season, and both parents are involved in territorial defence. During the non-breeding season they may form large flocks, possibly related to predator avoidance.

It is reluctant to fly and when taking off runs across the water surface with much splashing. They do the same, but without actually flying, when travelling a short distance at speed in territorial disputes. As with many rails, its weak flight does not inspire confidence, but on migration, usually at night, it can cover surprisingly large distances. It bobs its head as it swims, and makes short dives from a little jump.

 

 

 

Advertisements

Meerkoet – Eurasian Coot/waterhoen-Common Moorhen

Het nest wordt aan de waterkant gebouwd van riet en waterplanten, maar ook van drijvend afval zoals stukken papier of plastic. In een nest worden 5 – 10 eieren uitgebroed in een tijdsbestek van 21 tot 25 dagen. De jongen, wanneer ze overleven, worden door beide ouders begeleid en kunnen na ongeveer 8 weken vliegen. Overleeft van een nest slechts een enkel jong of zelfs geen (omdat de jongen een gewilde prooi zijn voor reigers en meeuwen), dan doen de ouders een volgende poging. Per broedseizoen doen de ouders 2 tot 3 pogingen een nest jongen groot te brengen.

This species builds a nest of dead reeds or grasses, but also pieces of paper or plastic near the water’s edge or on underwater obstacles protruding from the water, laying up to 10 eggs, sometimes 2 or 3 times per season. Usually only a few young survive. They are frequent prey for birds such as herons and gulls. Coots can be very brutal to their own young under pressure such as the lack of food. They will bite young that are begging for food and repeatedly do this until it stops begging and starves to death. If the begging continues, they may bite so hard that the chick is killed.

meerkoet

waterhoentje – Common Moorhen

Waterhoentjes zijn donker van kleur met een rode snavel en een rood blesje op het voorhoofd. De punt van de snavel is geel van kleur. Op de flanken hebben ze witte strepen. In tegenstelling tot meerkoeten beschikken ze niet over zwemvliespoten. Met hun lange groene tenen foerageren ze dan ook regelmatig op de oever. De lichaamslengte bedraagt 32 tot 35 cm en het gewicht 175 tot 500 gram.

The Common Moorhen (Gallinula chloropus) (also known as the “swamp chicken”) is bird species in the Rallidae family. It is distributed across many parts of the Old World. The Common Moorhen lives around well-vegetated marshes, ponds, canals and other wetlands. The species is not found in the polar regions or many tropical rainforests. Elsewhere it is likely the most common rail species, except for the Eurasian Coot in some regions. The closely related Common Gallinule of the New World has been recognized as a separate species by most authorities, starting with the American Ornithologists’ Union and the International Ornithological Committee in 2011.

waterhoen

Klik om te vergroten/click to enlarge

een zonnige namiddag

Eindelijk kon ik in het weekend terug naar buiten. Na een verplichte rust van enkele dagen door een slecht neergekomen slapende voet, was ik blij om zaterdag de koude te kunnen trotseren. Een koude maar zonnige namiddag.

wilde eend

Ik mag dan al veel wilde dieren gefotografeerd hebben maar vogels en zwemvogels heb ik me nog zelden of bijna nooit aan gewaagd. Je loopt daar met een 200 mm, je komt nog tekort en dat grut zit niet stil uiteraard.

DSC_0498-kopie

Kom ik thuis en ken ik de naam niet van die zwemvogel. Biologie was echt mijn ding niet maar nu heb ik daar toch spijt van dat ik zo weinig van planten en dieren afweet, zeker met al die kenners uit Nederland. Googelen was ook geen oplossing om de naam te vinden. Intikken: zwemvogel rode ogen witte snavel witte vlek op kop, kreeg ik van alles zoals lepelaars, futen, helaas niet wat ik zocht. Ben er zeker van dat iemand van jullie mij kan helpen 🙂 Een meerkoet! Dank aan Jan – Afanja

Ik heb nog even daag gezegd aan de nijlganzen, een warme choco gedronken en ben naar huis getrokken om mijn voetjes te warmen.

nijlgans