een wandeling – a walk – provinciedomein I (13 images)

(click a picture to enlarge – klik op een foto om te vergroten)

 

Wordt vervolgd…to be continued…

een wandeling – a walk – provinciedomein Kessel-Lo (13 images)

(click on a picture to enlarge – klik op een foto om te vergroten)

 

Wordt vervolgd…

family nb. 1 I

Klik op een foto om de slideshow te bekijken – click on a picture to view the slideshow

 

The coots have little ones. Both, Mum and Dad, are taking two of them under their wings to feed.

De meerkoeten hebben jongen. Zowel papa als mama namen er twee onder hun hoede om te voederen.

 

 

family nb 2 (2 images)

Een tweede koppeltje huist ook elk jaar op hetzelfde plekje. Dit plekje is iets verder weg en moeilijker te fotograferen. Hun nest ligt ook onder een uitstekend staketsel wat het al helemaal ontoegankelijker maakt. Ook zij zijn begonnen aan hun broedperiode.

fa nr 2-1 fa nr 2-2

family nb 1 (5 images)

Elk jaar volg ik deze twee meerkoeten tijdens hun broedperiode. Ze zwemmen bijna altijd in hetzelfde vijvertje en maken hun nest al jaren lang tussen het beetje riet dat in de vijver groeit. Geen rustig vijvertje hoor, neen, het ligt pal naast de ingang van een cafetaria. Ik wens hen een mooie broedperiode en een gezellig weerzien met de kleintjes.

fa nr 1-1

fa nr 1-2

fa nr 1-3 fa nr 1-4 fa nr 1-5