Fietsspiraal – bicycle spiral

 

Aan het station in Leuven komt er een fietsspiraal (Martelarenplein). Er wordt duchtig aan gewerkt.

***

 

A bicycle spiral is being built at the railway station in Leuven (Martelarenplein).

 

11 november

Vredesmonument

 

Like the rest of Leuven was ‘het Martelarenplein’ during the First World War the theater for German war crimes and demolitions of the Leuven cultural heritage. August 1914, there were a lot of executions in reprisal for resistance against the German occupiers. The Peace Memorial in memory of these events was established in 1925. The celebration of November 11 was commemorated here today.

Net als de rest van Leuven was het Martelarenplein tijdens de Eerste Wereldoorlog het schouwtoneel van Duitse oorlogsmisdaden en vernielingen van het Leuvens cultureel erfgoed. Zo vonden er in augustus 1914 tientallen terechtstellingen plaats ter vergelding van verzet tegen de Duitse bezetter. In nagedachtenis van deze gebeurtenissen werd in 1925 het Vredesmonument opgericht. Vandaag werd de viering van 11 november hier herdacht.