een heerlijke natuurwandeling (I)

.

.

.

.

Ben dan niet altijd goed ter been maar op de gewone wandelpaden

lopen is dan soms te veel gevraagd. Toen ik dat wilde bloemenveld

zag, kon ik het niet laten om een ‘smal’ wegje midden door de bloemen

te volgen. Neen, ik heb ze niet vertrappeld. Te zien aan de koeien-

vlaaien en de paardenkeutels was het een wegje dat gebruikt werd

door de dieren. Heb ze niet ontmoet en onthou jullie de foto’s.

(wordt vervolgd…)

een heerlijke natuurwandeling

Ik vond het te mooi weer om thuis te blijven zitten en had heel veel zin om in de natuur te zijn. Een wandeling dan maar in de maasvallei; de grensmaas.

Wandelen mag eigenlijk niet van de dokter, wegens heup probleem, maar met de nodige pijnstillers op zak, vertrok ik toch maar richting grens aan de Maas.

Het was gewoon heerlijk tussen de prachtige wilde bloemen, de bomen, de bijen en libellen. Iets minder waren de vlaaien van de koeien en de keutels van de paarden waar de vliegen gretig naar toe kwamen.

Voor mensen die gevoelig zijn aan de pollen was het daar niet goed want de pluizen vlogen door de lucht als sneeuw in de winter naar beneden dwarrelt. Gelukkig heb ik daar geen probleem mee.

Na 2.5 uur gewandeld te hebben, op mijn tempo dan, had ik dorst en dacht ik aan een goeie frisse duvel. En die heb ik dan ook tot op de bodem geledigd.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Morgen kan je kijken naar het vervolg.

Grazende koninkspaarden langs de grensmaas

.

.

.

.

.

.

Koninkspaarden en gallowayrunderen zijn de nieuwe grazers langs de grensmaas.

Consortium Grensmaas bv

PERSBERICHT

29 juni 2010

Archeologen leggen link met Tachtigjarige Oorlog of belegering van Maastricht

Massagraf van paarden ontdekt in Borgharen

Archeologen hebben in Borgharen een massagraf blootgelegd met de resten van 35 tot 50 paarden. Het is voor de eerste keer dat in West-Europa een graf met zo’n groot aantal paarden is gevonden.

Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat het graf dateert uit de 16e, of 17e eeuw. De archeologen gaan ervan uit dat de paarden mogelijk gedood zijn tijdens gevechten in de 80-jarige oorlog (1568-1648), of bij de Franse belegering van Maastricht in 1673 door Zonnekoning Lodewijk XIV. Het graf werd enkele weken geleden ontdekt tijdens archeologisch onderzoek dat Archeodienst in opdracht en op kosten van het Consortium Grensmaas uitvoert. Het Consortium is de uitvoerder van de rivierbeveiliging, de natuurontwikkeling en de grindwinning van het project Grensmaas. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort is nauw betrokken bij de archeologische onderzoeken op de Grensmaaslocaties.

Archeologe Angela Simons van het bureau Hazenberg Archeologie, die de opgravingen coördineert in opdracht van het Consortium: ,,De paarden lagen gestapeld in een greppel. We hebben nagenoeg volledige skeletten blootgelegd. We hebben ook hoefijzers gevonden. Paardentuig is tot nu toe niet aangetroffen.” Simons sluit niet uit dat er een verband gelegd kan worden tussen het paardengraf en de vondst van resten van Franse soldaten enkele jaren geleden nabij de Maasoever in Borgharen, niet ver van de huidige vindplaats van het paardengraf. Dat het om Franse soldaten ging, kon destijds vastgesteld worden aan de hand van uniformknopen. Volgens archeo-zoöloge Jessica Grimm van Archeodienst gaat het om een vondst die z’n weerga niet kent in West-Europa. De paardenresten zullen dan ook bewaard en nader onderzocht worden. De datering van het graf is trouwens vastgesteld via de zogenaamde C14-methode: archeologen kunnen de oudheid van stoffelijke resten bepalen door het radioactieve verval van koolstof in de skeletten te meten.