De oude Leiearm – the old Leie arm / 2 (5 foto’s)

We hernemen onze wandeling langs de oude Leiearm te Grammene. Als we aan de weg komen draaien we om en komen we langs de andere kant van de Leie terug. Wat staat er ons te wachten?

We resume our walk along the old Leiearm in Grammene. When we get to the road we turn around and come back along the other side of the Lys. What can we still expect?

Ik vrees dat deze wandelaar zijn hondje een flink bad zal mogen geven bij thuiskomst 🙂

I’m thinking that the man will be allowed to give his little dog a good bath! 🙂

“Nooit meer oorlog”. Helaas geen informatie gevonden over dit kunstwerk.

“Never war again”. Unfortunately no information was found about this artwork.

Een blik achterom naar de eenzame bomen en het padje dat baadt in de zon en goed begaanbaar was, tot dan…

A look back at the lonely trees and the path that was bathed in the sun and passable, until then …

26 jan. 2021

Grammene / 1 (6 foto’s)

We, Fotorantje en ik, starten onze wandeling aan de Sint-Jan-Baptistkerk te Grammene.

Grammene is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van Deinze. Het is een landelijk dorp aan de Leie en de Oude Mandel. Met 300 ha de kleinste fusiegemeente van Deinze.

De oudste vermelding Grimmine (1121) zou afgeleid zijn van het oud-Germaans grimminja (= grimmig).

8 hoekige toren

De knotwilgen samen met de linden omarmen de kerk.

Voorbij de kerk stappen we tot aan de oude Leie. Een groep ganzen is hier neergestreken blijkbaar om te overwinteren.

Het zonnetje schijnt maar de open ruimte en de ijzige wind maken het even koud aan de oren en handen.

De blauwe maar ijzige lucht weerspiegelt zich in het water.

Wordt vervolgd…

Langs de Leie – walking along the Leie / 1

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist te Grammene (Deinze)

De parochiekerk Sint-Jan-Baptist is zoals de oudste typische Leiekerkjes ingeplant op een lichte verhevenheid aan de linker buitenbochtoever van een oude afgesneden arm van de Leie. De site is gelegen op de rand van een terrasrestant (kouterrug) aan de buitenbochtzijde van de rivier. De neogotische kerk ontworpen door Henri Valcke wordt omringd door een ovaal kerkhof, omgeven door leilinden, hagen en een rij knotwilgen.

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/38149 historiek en legende.

The parish church of Saint Martin and Saint Eutropius in Gottem is planted on a small hill west of an old Lys-arm. Within the same time period the Saint-John the Baptizer Church in Grammene was also built along an old Lys-arm. Two sisters couldn’t decide where to have the church built. so they both built their own form bricks. Each is surrounded by a graveyard.

Dinsdag 26 januari 2021, het werd tijd om weer eens naar een ander gebied te trekken dan mijn eigen kleine omgeving en zeker nu mijn rug aan de beterhand was en ik in geen anderhalve maand was buiten gekomen. Ook een ander bloggertje had nood aan het zien van andere takken en bomen dan die van de Brielmeersen en dus trokken we naar een dorpje in de buurt van Deinze, namelijk Grammene om een toertje te wandelen.

Ferme de Wahenge(s) – Beauvechain (8 foto’s)

Wahenges is een hoeve gelegen in de Belgische gemeente Bevekom ( Beauvechain – provincie Waals-Brabant), meer bepaald in de plaats Sluizen (l’Ecluse – Bevekom). Wahenges heeft een verleden die terug gaat tot de Romeinse tijd. Sinds 1994 is de site beschermd erfgoed van het Waalse Gewest; in 2013 verwierf het de erkenning van uitzonderlijk patrimonium van Wallonië.

privé-domein

Vanaf de 1e à 3e eeuw stond op deze plek een Gallo-Romeinse villa. De villa lag op een open plek in het Kolenwoud of Silva Carbonaria. De villa was de residentie van een landbouwexploitatie. De villa lag naast de bron van het riviertje Schoorbroekbeek. De resten van de villa zijn terug te vinden in het bos naast de huidige boerderij.

Het bos heeft de villaresten overwoekerd. In dit bos bevinden zich eveneens twee kleine tumuli. De tumuli dienden als begraafplaats voor de Gallo-Romeinse bewoners van Wahenges. De ontdekking van de Gallo-Romeinse villa gebeurde in 1938. De opgravingen vonden plaats in 1946 en een tweede maal in de jaren 1971-1978. De naam Wahenges stamt niet uit de Romeinse tijd maar van later, toen Franken de streek bevolkten. De naam zou betekenen de mensen van Waha.

In 1147 schonken de lokale heren Henri van Jauche en Willem (Guillaume) van Dongelberg grote terreinen in Sluizen (hertogdom Brabant) aan de abdij van Averbode. Wahenges, gelegen in Sluizen, werd alzo eigendom van de orde der norbertijnen. Sluizen lag tussen twee Luikse enclaves in Brabant, namelijk tussen Bevekom en Hoegaarden. In 1149 bouwden de norbertijnen van Averbode in Wahenges een grote schuur naast de resten van de Romeinse villa. De monniken hadden deze grangia of opslagschuur nodig bij de landbouwontginning in Sluizen. De boerderij van Wahenges werd uitgebouwd in de loop van de 13e eeuw; ook het landbouwgebied breidde uit, tot buiten de grenzen van Sluizen. Vanaf de 14e eeuw woonden er pachters op de boerderij. In de loop van de 17e eeuw plunderden Franse, Hollandse en Spaanse troepen de abdijhoeve van Wahenges (Spaanse Nederlanden).

Het duurde tot de jaren 1720-1730 (Oostenrijkse Nederlanden) alvorens de abdij van Averbode haar hoeve heropbouwde. De abdijhoeve van Wahenges werd groter dan de eerste. De hoeve kent een grote vierkanten bouw, met woonhuis, stallingen, schuren, kelders en een duiventil. Het wapen van de toenmalige abt Van der Steghen, met het jaartal 1724 aan het poortgebouw, herinnert aan deze bouwperiode. Zijn devies was Prudentia en Vigilentia, door voorzichtigheid en waakzaamheid. Abt Vanden Panhuysen liet zijn wapenschild aanbrengen aan het woonhuis (1729). Het woonhuis voor de pachters heeft een voorgevel van tien vensters naast elkaar.

Er volgde nog de bouw van de Sint-Niklaaskapel tegenaan het woonhuis, in 1742, en van de hoevezolder in 1769. De abdijhoeve was dan klaar. Het huidige uitzicht van de hoeve van Wahenges gaat terug tot de heropbouw tijdens de 18e eeuw. 

Tijdens de Franse tijd in België verkochten de norbertijnen de hoeve van Wahenges (1795).

Begin 20e eeuw was de hoeve eigendom van graaf Maurice August Lippens, minister in België. Langdurige restauratiewerken vonden later plaats in de 20e en 21e eeuw. Het is beschermd erfgoed van het Waalse Gewest. Tegenwoordig is de hoeve van Wahenges deels bewoond en deels beschikbaar voor evenementen.

Bron: Wikipedia

donderdag 26 november

Volgende keer bekijken we de Postindustriële pagodes van Julos Beaucarne