flower picking garden – bloemenpluktuin Fleur d’Ellemieke

De korenbloem dankt haar naam aan haar traditionele groeiplaats: op de akkers tussen het graan. Doordat de plant slechts weinig ruimte nodig had, kon hij hier tussen het hoge graan overleven. Door de teelt met zuivere granenmengsels komt de plant vrijwel niet meer voor op de akkers.

It is grown as an ornamental plant in gardens, where several cultivars have been selected with varying pastel colours, including pink and purple. Cornflower is also grown for the cutflower industry in Canada for use by florists. The most common colour variety for this use is a doubled blue variety such as ‘Blue Boy’ or ‘Blue Diadem’. White, pink, lavender and black (actually a very dark maroon) are also used but less commonly. A relative, Centaurea montana, is a perennial plant also cultivated as a garden plant. Cornflowers germinate quickly after planting.

kruidtuin: korenbloem

De korenbloem

Ze noemen mij de korenbloem.
Weten jullie, waarom ik zo noem?
Neen, ik vertel het even,
het is mijn…. speciale leven.

Eeuwen geleden liet ik mij inpalmen,
door de grote statige halmen.
Ik leunde tegen mijn vrienden,
die ook als steun dienden.

Zij waren het koren,
waar ik bij wilde horen.
Helaas, ik was blauw en zij geel.
‘k Had ook een zwakke steel.

Maar ik bloeide, zonder moeite.
Waaide mee op de tonen van de wind,
werd ook door de zon bemind.

Ik deed alles voor het oog,
mijn kop hing zelfs in een boog,
om mijn kruin te tonen,
maar niemand kon mij klonen.

Ik werd geëerd en beloond,
aan iedereen getoond.
Ik was de eeuwige kleurendraad,
Zo ontstond onze korenbloemstraat.

Filip Dendauw