Grazende koninkspaarden langs de grensmaas

.

.

.

.

.

.

Koninkspaarden en gallowayrunderen zijn de nieuwe grazers langs de grensmaas.

Consortium Grensmaas bv

PERSBERICHT

29 juni 2010

Archeologen leggen link met Tachtigjarige Oorlog of belegering van Maastricht

Massagraf van paarden ontdekt in Borgharen

Archeologen hebben in Borgharen een massagraf blootgelegd met de resten van 35 tot 50 paarden. Het is voor de eerste keer dat in West-Europa een graf met zo’n groot aantal paarden is gevonden.

Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat het graf dateert uit de 16e, of 17e eeuw. De archeologen gaan ervan uit dat de paarden mogelijk gedood zijn tijdens gevechten in de 80-jarige oorlog (1568-1648), of bij de Franse belegering van Maastricht in 1673 door Zonnekoning Lodewijk XIV. Het graf werd enkele weken geleden ontdekt tijdens archeologisch onderzoek dat Archeodienst in opdracht en op kosten van het Consortium Grensmaas uitvoert. Het Consortium is de uitvoerder van de rivierbeveiliging, de natuurontwikkeling en de grindwinning van het project Grensmaas. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort is nauw betrokken bij de archeologische onderzoeken op de Grensmaaslocaties.

Archeologe Angela Simons van het bureau Hazenberg Archeologie, die de opgravingen coördineert in opdracht van het Consortium: ,,De paarden lagen gestapeld in een greppel. We hebben nagenoeg volledige skeletten blootgelegd. We hebben ook hoefijzers gevonden. Paardentuig is tot nu toe niet aangetroffen.” Simons sluit niet uit dat er een verband gelegd kan worden tussen het paardengraf en de vondst van resten van Franse soldaten enkele jaren geleden nabij de Maasoever in Borgharen, niet ver van de huidige vindplaats van het paardengraf. Dat het om Franse soldaten ging, kon destijds vastgesteld worden aan de hand van uniformknopen. Volgens archeo-zoöloge Jessica Grimm van Archeodienst gaat het om een vondst die z’n weerga niet kent in West-Europa. De paardenresten zullen dan ook bewaard en nader onderzocht worden. De datering van het graf is trouwens vastgesteld via de zogenaamde C14-methode: archeologen kunnen de oudheid van stoffelijke resten bepalen door het radioactieve verval van koolstof in de skeletten te meten.