Hellebos – forest / 2 (9 pics)

Dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge

Ik wandel verder door de Esterhertwegel en laat jullie genieten van de landschappen en de flora. De luchthaven van Zaventem ligt op héél korte afstand maar nu heb ik maar één vliegtuig horen en zien opstijgen. Gelukkig, anders moet de stilte daar wel verstoord worden, nu was het er vredig rustig.

blauwe regen – wisteria

Ik wandel nog een stukje door het bos en ben terug op de straat waar ik vertrokken ben. De terugweg naar huis kan starten.

Hellebos-forest / 1 (10 pics)

dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge

Barebeek

Het Hellebos is een hoefijzervormig bos gelegen tussen Kampenhout en Perk. Het ligt op het grondgebied van de deelgemeenten Kampenhout-Berg en Kampenhout-centrum. Het gebied is Europees beschermd als onderdeel van Natura 2000-gebied ‘Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem.

Eén van de vele afgesloten toegangen tot het kasteeldomein van de graaf van Perk.

bosanemoon – speenkruid – daslook

Het bos bestaat uit zowel natte als drogere percelen. Een deel van het bos is verschillende eeuwen oud en er zijn vele oude eiken en beuken waardoor het geliefd is door spechten. Ik merkte héél veel bramen op en als die niet gesnoeid worden, kan je er in de zomer geheid niet meer door.

Ik ben terecht gekomen op de Esterhertwegel, een echte wegel waar de boer misschien nog elk jaar probeert van een schelle (stukje) af te pitsen met zijn ploeg 🙂

Wordt vervolgd

Rot-bos / forest – 1 (13 pics)

Een mooie zonnige voormiddag op een schitterende lentedag. Ik start mijn korte wandeling aan de Votvinkenstraat te Kampenhout.

Het kool- of raapzaad kleurt het landschap. Ik kan er mijn blik niet aan onttrekken. Een hels lawaai verstoort de omgeving en ik vraag me af wat er gaande is.

Het lijkt of de wereld vergaat en dan zie ik plots militaire vliegtuigen boven het gele veld. Die gaan landen op Melsbroek en het lijkt of ze pre-historisch zijn.

Ik sla de St.-Servaeskapelweg in.

klein geaderd witje – green-veined white

Een klein geaderd witje zet zich neer op de aarde, het was nog schuchter en dichtbij komen lukte niet. Ik was ook op stap met de fuji XT-1 met een 18-135 lens dus ver inzoomen was geen optie.

Het Rotbos is een waardevol oud bos. Het gebied maakt deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen.

Het Rotbos is gelegen ten noordwesten van Kampenhout, langs de Dode beek. Het is een mooi en rijk gevarieerd bos dat opgebouwd is uit loofhout. Hoofdzakelijk bestaande uit zomereik en beuk, maar vaak vergezeld van es, zwarte els, abeel of Amerikaanse eik, tamme kastanje en zachte berk.

De voorjaarsbloemen zoals de pinksterbloemen bloeien weelderig (cuckooflower).

Wordt vervolgd – to be continued

Bommen in het steentjesbos – Bombs in the forest (11 pics)

Het wegje leidt me langs het bos en een open veld naar een ander stukje van het Steentjesbos.

De bosanemoontjes bloeiden en koesterden zich in de zon, een zeldzame sleutelbloem deed haar best om er ook bij te horen.

Aan tonderzwammen of andere geen tekort.

Aan het uiteinde van het bos had ik een uitkijkje op de omgeving. De velden zijn geel vol kool- of raapzaad en passen bij de lente. De meeste velden zijn geploegd en bezaaid of beplant met gewassen.

Het Steentjesbos vormde de achtergrond van de schermutselingen tijdens WOI. Op 15 augustus 1914 werden hier de eerste verkenners van de Duitsers opgemerkt.

Tijdens WO2 keerde de oorlog terug naar het Steentjesbos. Na de bevrijding in 1944 bleven de Duitsers de stad Antwerpen bestoken met V1 en V2-bommen, hun nieuwste vergeldingswapens, in een poging om Antwerpen met de grond gelijk te maken en de geallieerde aanvoer van oorlogsgoederen via de haven te verhinderen. In het najaar van 1944 viel er een V1-bom in het Steentjesbos. Hierbij vielen gelukkig geen slachtoffers. Natuurpunt heeft de bomput hersteld. Nu vormt die een habitat voor libellen en amfibieën. Voorlopig viel er nog niet veel te beleven…

***

The Steentjesbos was the background of the skirmishes during WWI. On August 15, 1914, the first scouts of the Germans were spotted here.

During WW2, the war returned to the Steentjesbos. After the liberation in 1944, the Germans continued to bombard the city of Antwerp with V1 and V2 bombs, their newest retaliatory weapons, in an attempt to destroy Antwerp and prevent the Allied supply of war goods through the port. In the fall of 1944, a V1 bomb fell in the Steentjesbos. Fortunately, there were no casualties. Natuurpunt has restored the bomb pit. Now it forms a habitat for dragonflies and amphibians. For the time being there was not much to see …

Steentjes-bos/forest (12 pics)

This image has an empty alt attribute; its file name is steentjesbos-.jpg

Het Steentjesbos is een bos in het noorden van de gemeente Kampenhout. Het gebied maakt deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen.

The Steentjesbos is a forest in the north of the municipality of Kampenhout. The area is part of De Groene Vallei, an oasis of peace between the cities of Leuven, Brussels and Mechelen.

This image has an empty alt attribute; its file name is steentjesbos-6614.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is steentjesbos-6604.jpg

De Leibeek – Bergbeek loopt door het Steentjesbos en het kerngebied van het bos bestaat uit een gemengd loofbos met kenmerkende voorjaarsflora zoals bosanemonen,  sleutelbloemen…

The Leibeek – Bergbeek runs through the Steentjesbos and the core area of the forest consists of a mixed deciduous forest with characteristic spring flora such as wood anemones, primroses …

This image has an empty alt attribute; its file name is steentjesbos-6618.jpg

Het bos omvat hoogstammige loofhoutbestanden met vooral zomereik, Amerikaanse eik en ruwe berk. Plaatselijk zijn deze bestanden wel eens verrijkt met kastanje, populier, lork en grove den.

The forest contains high-stemmed hardwood stocks with mainly summer oak, American oak and raw birch. Locally, these stocks have been enriched with chestnut, poplar, larch and scots pine.

This image has an empty alt attribute; its file name is steentjesbos-6619.jpg

Ik hoorde ook een specht of meerdere maar zag er geen helaas. Het was heerlijk wandelen in de voormiddag op een prachtige dag.

I also heard a woodpecker or several but unfortunately I saw none. It was a lovely walk in the morning on a beautiful day.

dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge

Deze drie foto’s zijn één geheel en dus één boom. – These three photos are one and this is one tree.

This image has an empty alt attribute; its file name is steentjesbos-6622.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is steentjesbos-6635-1.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is steentjesbos-6636.jpg

De tonderzwammen rijzen de pan uit, overal waar ik keek zag ik ze in alle maten en gewichten. Heel wat verzwakte bomen dus in het bos.

There are a lot of tinder fungus on the trees, everywhere I looked I saw them in all sizes and weights. So a lot of weakened trees in the forest.

This image has an empty alt attribute; its file name is steentjesbos-6624.jpg

Dit paadje leidt me verder door het bos voor een volgend logje.

This path leads me further through the forest for the next log.

lelleveld

De naam Hellebos heeft niets te maken met de hel, maar wellicht met de benaming ‘lelleveld’. In het hoefijzervormige bos ligt een akkergebied met die naam. Die komt wellicht van ‘litle veld’ of klein veld. Een oud bosgedeelte, dat als natuurbos wordt beheerd, is het interessantst. Het bos staat er al eeuwen: op oude kaarten komt het al voor. Oorspronkelijke inheemse soorten zijn er dominant. Als bewoners vinden we de typische bosvogels (vier spechtensoorten, boomkruiper, boomklever, en buizerd) naast ree, vos en marter. De hazelworm is vrij algemeen en de ringslang is er al gesignaleerd.

torfbroek: blauw en oker

De gemeentelijke overheid verkocht in 1928 dit natuurgebied aan een bouwmaatschappij voor de aanleg van een villawijk. Er volgden 50 jaar van aftakeling. Uiteindelijk kwam het onbebouwde deel in 1977 in beheer van Natuurpunt. Met man en macht worden de dichtgegroeide hooilanden en moerassen weer opengemaakt en open gehouden. Hoewel bepaalde littekens onuitwisbaar zijn, is het herstel opzienbarend. Dit gebied is absoluut een bezoek waard, zeker in juni, wanneer een zee van orchideeën je begroet!”