Hellebos – forest / 2 (9 pics)

Dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge

Ik wandel verder door de Esterhertwegel en laat jullie genieten van de landschappen en de flora. De luchthaven van Zaventem ligt op héél korte afstand maar nu heb ik maar één vliegtuig horen en zien opstijgen. Gelukkig, anders moet de stilte daar wel verstoord worden, nu was het er vredig rustig.

blauwe regen – wisteria

Ik wandel nog een stukje door het bos en ben terug op de straat waar ik vertrokken ben. De terugweg naar huis kan starten.

Hellebos-forest / 1 (10 pics)

dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge

Barebeek

Het Hellebos is een hoefijzervormig bos gelegen tussen Kampenhout en Perk. Het ligt op het grondgebied van de deelgemeenten Kampenhout-Berg en Kampenhout-centrum. Het gebied is Europees beschermd als onderdeel van Natura 2000-gebied ‘Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem.

Eén van de vele afgesloten toegangen tot het kasteeldomein van de graaf van Perk.

bosanemoon – speenkruid – daslook

Het bos bestaat uit zowel natte als drogere percelen. Een deel van het bos is verschillende eeuwen oud en er zijn vele oude eiken en beuken waardoor het geliefd is door spechten. Ik merkte héél veel bramen op en als die niet gesnoeid worden, kan je er in de zomer geheid niet meer door.

Ik ben terecht gekomen op de Esterhertwegel, een echte wegel waar de boer misschien nog elk jaar probeert van een schelle (stukje) af te pitsen met zijn ploeg 🙂

Wordt vervolgd

lelleveld

De naam Hellebos heeft niets te maken met de hel, maar wellicht met de benaming ‘lelleveld’. In het hoefijzervormige bos ligt een akkergebied met die naam. Die komt wellicht van ‘litle veld’ of klein veld. Een oud bosgedeelte, dat als natuurbos wordt beheerd, is het interessantst. Het bos staat er al eeuwen: op oude kaarten komt het al voor. Oorspronkelijke inheemse soorten zijn er dominant. Als bewoners vinden we de typische bosvogels (vier spechtensoorten, boomkruiper, boomklever, en buizerd) naast ree, vos en marter. De hazelworm is vrij algemeen en de ringslang is er al gesignaleerd.