moeras

Tot in 1752 stond de haven van Ault of ‘hâble d’Ault’ in contact met de zee, en diende als vluchthaven voor de schepen die door de storm werden verrast. Vandaag de dag, omringd door riet, wordt ze omringd door een speciale vegetatie en lokt duizenden trekvogels die op zoek zijn naar een makkelijke halte om zich er voort te planten. Sinds het eind van de XIX de eeuw werden er al meer dan 270 soorten trekvogels geteld