Hallerbos – The Blue Forest

click on a picture to enlarge – klik op een foto om te vergroten

 


Hallerbos – ‘The Blue Forest’ – is the most important and most extensive forest area between Zenne and Zoniën. The forest is a crowd favourite thanks to the beautiful purple carpet of bluebells, which bloom around mid-April. The giant Sequoia trees also make a visit to this forest more than worth it.

 

Het Hallerbos is het belangrijkste en meest uitgestrekte bosgebied tussen Zenne en Zoniën. Het bos is een publiekslieveling dankzij het prachtige paarse tapijt van wilde hyacinten, die bloeien rond midden april. Het gevarieerd reliëf zorgt voor heerlijke wandelmogelijkheden en maakt een bezoek aan dit bos meer dan de moeite waard.

grape hyacinth – blauwe druifjes

blauwe druifjes-2841

 

 

Muscari botryoides is a bulbous perennial plant plant of the genus Muscari and one of a number of species and genera known as Grape Hyacinth. It is sometimes grown as an ornamental plant.

The flowers are close together, and are almost totally round. The lower fertile flowers point downwards, while upper ones, usually paler and sterile, point upwards. The flowers are bright blue with white lobes at the end in the wild species, but other colours are available, including white. M. botryoides is originally from central and south-eastern Europe, growing in open woodland and mountain meadows.[2]

The name botryoides is derived from the appearance of a miniature cluster of grapes.[3] M. botryoides is said to be much less invasive than species such as M. neglectum, nevertheless it is listed as invasive in Tennessee.

 

 

Blauwe druifjes (Muscari botryoides) is een plant uit de aspergefamilie (Asparagaceae) of hyacintenfamilie (Hyacinthaceae). De bloempjes staan dicht op elkaar, en zijn bijna kogelvormig. De onderste bloempjes zijn knikkend, en de bovenste zacht opstaand. Deze laatste meestal zonder stamper of meeldraden. De bloemen zijn blauw met een witte rand of zijn helemaal wit.

De blauwe druifjes komen oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied en uit Klein-Azië. Deze plant is vooral in de warmere gedeeltes van Midden-Europa verwilderd geraakt en groeit nu tussen de boomgaarden en wijngaarden. De plant groeit in Nederland vooral in graslanden, en langs duingebieden, maar is ook te vinden in het bos en in het weiland.

 

Bron: wikipedia