Maart, ge zijt een vuile taart

erica29 maart 2013

mijn tuin bezwijkt

onder de sneeuw

hortensia

De kanten hortensia’s

kleuren urinegeel met een witte toef slagroom

als een verschoten gordijn

tuin

De opgeschoten takken

wuiven naar de buren

Te koud voor de snoeiers

hulst

De hulst staat even groen

als met kerstmis

straks groeit hij de keuken binnen

Apollo

Maar de god(in) Apollo kwam langs

en zag dat alles goed was

voor een fijne dag

🙂

Kesselberg

.

.

.

.

.

Gedurende mijn korte wandeling op de Kesselse bergen kreeg ik onverwachts bezoek van een ezel. Ik had hem
niet horen aankomen, alsof hij op kousenvoeten liep en plots begon hij te balken. Ik schrok mij een hoedje.
Ik was echt zijn vriendinneke niet, twee keer heeft hij het aangedurfd om naar mij te spuwen, toch zijn speeksel
in het rond te slingeren.