de onvervangbare natuur – embrace nature

De kleuren 
van de wereld worden doffer en grijzer.
De zielen
van zijn inwoners verschrompelen.
De moederloze natuur 
scheidt zich langzamerhand
in het oog van de wind.
Levenloze huizen worden de enige inwoners
van de vervuilde aardbol,
want de mensen zullen verdwijnen 
in de ogen van wind en geld.
De oceanen worden
de beste levensplaats waarin
de doordringende mens alleen
kan zitten.
Tasten in de donkere kieren 
van de ondergrondse oceaan om te blijven
leven buiten het oog van de woede.

Anton Rombaut, 23/11/2013

thistles – distels

distel-1

 

 

The genus name Carduus is from the Latin for “a kind of thistle” or “thistlelike plant”. It is related to the word Cardonnacum (“a place of chardons or thistles”), which is the origin of Chardonnay, the name of the grape variety.

 

De geslachtsnaam Carduus komt voort van het Latijn “een soort distel”  of  “distelachtige plant”.  Het is verwant met het woord Cardonnacum (“een plaats waar chardon of distels groeien”),  wat de oorsprong van Chardonnay is, de naam van de druivensoort.

 

cardoon – kardoen

De kardoen (Cynara cardunculus) is een distel die verwant is aan de artisjok (Cynara scolymus). De kardoen is afkomstig uit het Middellandse Zeegebied. De plant werd al vanaf de vierde eeuw v.Chr. door de Romeinen en de Grieken gegeten. In Zuid-Europa wordt de plant vandaag de dag nog steeds veel gegeten. De kardoen is in veel landen verwilderd en vormt dan een lastig onkruid. Hij komt verwilderd voor op de Argentijnse pampa’s, in Californië en Australië, waar hij door zijn aanpassing aan het droge klimaat goed gedijt.

The cardoon (Cynara cardunculus), also called the artichoke thistle, cardone, cardoni, carduni or cardi, is a thistle-like plant in the family Asteraceae. It is a naturally occurring species that is sometimes considered to include the globe artichoke, and has many cultivated forms. It is native to the western and central Mediterranean region, where it was domesticated in ancient times.

Kardoen distel

DSC_5794

thistles – distels

distels

Distels zijn planten van het geslacht Carduus. Het zijn stekelige planten met bloemen in hoofdjes, omgeven door puntige omwindselblaadjes. De kleur is meestal rood tot paars, soms lila of wit. De vruchtjes aan de top zijn voorzien van vruchtpluis (distelpluis). Het is een tweejarige plant: in het eerste jaar vormen zich de wortel en het bladrozet; in het tweede jaar ontwikkelen zich de bloemen en vruchten.

distels-1

klik foto om te vergroten/click image to enlarge

Rood tot paars

Distels zijn planten van het geslacht Carduus. Het zijn stekelige planten met bloemen in hoofdjes, omgeven door puntige omwindselblaadjes. De kleur is meestal rood tot paars, soms lila of wit. De vruchtjes aan de top zijn voorzien van vruchtpluis (distelpluis). Het is een tweejarige plant: in het eerste jaar vormen zich de wortel en het bladrozet; in het tweede jaar ontwikkelen zich de bloemen en vruchten.distel-1

distel-2