De oude Leiearm – the old Leie arm / 1

Wat roept Grammene bij mij zelf op?

Een herinnering aan mijn jeugdjaren. Ik reed er samen met mijn broer of vriendin wel eens naar toe met de fiets. Of ging mee met mijn nonkel naar de vinkenzettingen waar ik de streepjes mocht zetten.

Bij het maken van de stamboom van mijn moeder vond ik ook over-over-over-over-grootouders die er woonden en andere familieleden.

Grammene, eigenlijk alleen een kerk met de oude Leie…

What does Grammene evoke in me? 

A memory of my childhood. I used to cycle there with my brother or girlfriend. Or went with my uncle to the finch sittings where I could put the marks.

In making my mother’s family tree I found in Grammene great-great-great-great-grandparents who lived there and also some relatives of my mother.

Grammene, really only a church with the old Leie …

Grammene / 1 (6 foto’s)

We, Fotorantje en ik, starten onze wandeling aan de Sint-Jan-Baptistkerk te Grammene.

Grammene is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van Deinze. Het is een landelijk dorp aan de Leie en de Oude Mandel. Met 300 ha de kleinste fusiegemeente van Deinze.

De oudste vermelding Grimmine (1121) zou afgeleid zijn van het oud-Germaans grimminja (= grimmig).

8 hoekige toren

De knotwilgen samen met de linden omarmen de kerk.

Voorbij de kerk stappen we tot aan de oude Leie. Een groep ganzen is hier neergestreken blijkbaar om te overwinteren.

Het zonnetje schijnt maar de open ruimte en de ijzige wind maken het even koud aan de oren en handen.

De blauwe maar ijzige lucht weerspiegelt zich in het water.

Wordt vervolgd…

Lorenzobrug – bridge Lorenzo: een brug met een bewogen geschiedenis

Aan de ‘Lorenzo’ brug van Grammene – waar nu recent een officieel naambordje staat – zijn heel wat verhalen verbonden. Toen ‘het Tielts routse’ of de spoorwegverbinding Deinze – Tielt – Ingelmunster in 1855 in gebruik werd genomen, kon dat pas na de bouw van een brug over de Leie. In die tijd had een koning nog veel macht. Leopold I vroeg een spoorlijnverbinding naar zijn villa in De Panne en die kwam er. ‘Kunstwerken’ zo betitelen de ingenieurs van openbare werken hun creaties. In het geval van de spoorwegbrug Deinze – De Panne over de Leie(arm) in Grammene een terechte benaming.

De eerste draaibrug dateert al van 1855 toen de ijzeren weg Deinze-Tielt-Ingelmunster in gebruik werd genomen. Die eerste treinen over de brug waren een groot spektakel  en een zondagsuitstap voor mensen uit de omgeving.  

De latere vierendeelbrug, naar de architect Julien Arthur Vierendeel, werd gebouwd in 1931. De constructie gebeurde op dezelfde manier als de Eifeltoren, losse profielen werden met 80.000 klinknagels aan elkaar gehecht. Die bouten zijn trouwens goed zichtbaar. De Kanegemse monteur  Sabbe verloor het leven bij de werkzaamheden.

Er was zelfs een Grammense versie van Streuvels ‘de teleurgang van de waterhoek’. De ingenieur die de werken leidde, trouwde met een Grammense herbergiersdochter.

De brug kende tijdens de Tweede Wereldoorlog een bewogen geschiedenis die sterk verweven is met het dorp. Op 25 mei 1940 stonden de Duitse regimenten aan de Leie. Om hun opmars af te remmen bliezen genietroepen van de Ardeense Jagers de brug op. Een officier meende een aanvallende Duitse patrouille te zien, maar achteraf bleek het om Belgische soldaten te gaan.

In 1942 werd de constructie onder Duits toezicht hersteld en verdubbeld. De spoorwegbrug was van cruciaal belang om materiaal te vervoeren voor de bouw van de Atlantikwal. Grammenaar Roger Neirinck vertelde nog met bewondering over het vakmanschap van de Waalse monteerders.

Bij een geallieerd bombardement in het dorp werd de stationswijk deels verwoest. Doordat iedereen aan het werk was, vielen er slechts enkele gewonden. Maar de geviseerde brug bleef nagenoeg ongedeerd. De Duitsers vernielden dan zelf de brug bij hun aftocht in september 1944, zodat in 1945 een herstelling diende te gebeuren. 

In 1992 stond Grammene in rep en roer toen de NMBS aankondigde de brug te vervangen door een betonnen constructie, maar wel zonder oversteek voor fietsers en voetgangers. Dit impliceerde dat de Leihoek nog meer geïsoleerd zou geraken. Een actiecomité met  Laurent Vanhaesebrouck, die vlakbij de brug woonde, als woordvoerder, verzamelde meer dan 2.000 handtekeningen. Uiteindelijk zou de NMBS van mening veranderen en heet de brug in de volksmond sindsdien Lorenzobrug. 

In de jaren zeventig was ook het behoud van de Leiearm, na het rechttrekken van de Leie lange tijd onzeker. Terwijl de lokale overheden de Leiearmen wilden dempen en er landbouwgrond van maken, kwam er een tegenbeweging op gang waaraan kunstenaars en prominenten zoals Roger Raveel aan  deelnamen. Zij trokken met deze ecologische actie avant la lettre aan het langste eind waardoor ook dit stukje natuur, dat doorloopt tot in Noorderwal Deinze, een groene oase en wandelgebied is geworden.

Meer streekgeschiedenis via: www.facebook.com/landvannevele

Langs de Leie – walking along the Leie / 1

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist te Grammene (Deinze)

De parochiekerk Sint-Jan-Baptist is zoals de oudste typische Leiekerkjes ingeplant op een lichte verhevenheid aan de linker buitenbochtoever van een oude afgesneden arm van de Leie. De site is gelegen op de rand van een terrasrestant (kouterrug) aan de buitenbochtzijde van de rivier. De neogotische kerk ontworpen door Henri Valcke wordt omringd door een ovaal kerkhof, omgeven door leilinden, hagen en een rij knotwilgen.

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/38149 historiek en legende.

The parish church of Saint Martin and Saint Eutropius in Gottem is planted on a small hill west of an old Lys-arm. Within the same time period the Saint-John the Baptizer Church in Grammene was also built along an old Lys-arm. Two sisters couldn’t decide where to have the church built. so they both built their own form bricks. Each is surrounded by a graveyard.

Dinsdag 26 januari 2021, het werd tijd om weer eens naar een ander gebied te trekken dan mijn eigen kleine omgeving en zeker nu mijn rug aan de beterhand was en ik in geen anderhalve maand was buiten gekomen. Ook een ander bloggertje had nood aan het zien van andere takken en bomen dan die van de Brielmeersen en dus trokken we naar een dorpje in de buurt van Deinze, namelijk Grammene om een toertje te wandelen.

a lucky sunny day – een gelukkige zonnige dag II (10 foto’s)

de Brielmeersen

 

een vlinder op een distel, een ooievaar in volle vlucht, een geitje dat te snel kwam aanlopen, een bloemetje hier, een bloemetje daar en natuur in volle glorie, je vindt het allemaal, klaar…

 

klik op een foto om te vergroten – click on a picture to enlarge

 

 

en als je na dit logje je grijze haren beu bent, doe dan zoals dit konijn…

 

 

Wordt vervolgd

a lucky sunny day – een gelukkige zonnige dag I (10 foto’s)

Een dagje in de Brielmeersen met Fotorantje.

 

Dat gingen we dan ook maar eens doen hé. Maar vooraleer we aan de speeltuin kwamen moesten we nog veel andere dingen ontdekken. Maar kom op weg…

 

 

Fotorantje speelde een thuismatch en kon mij dan ook perfect gidsen door dit mooie natuurgebied.

 

click on a picture to enlarge – klik op een foto om te vergroten

 

 

Wordt vervolgd