boerderij in Noord-Frankrijk I

De boerderijen in Noord-Frankrijk, of zoals deze in de Moeren, liggen in een wijds panorama. De boerderijen zijn omringd door landbouwgrond, bewerkte velden en weiden. Het woonerf is er nog afgebakend door bomen.