cardoon – kardoen

De kardoen (Cynara cardunculus) is een distel die verwant is aan de artisjok (Cynara scolymus). De kardoen is afkomstig uit het Middellandse Zeegebied. De plant werd al vanaf de vierde eeuw v.Chr. door de Romeinen en de Grieken gegeten. In Zuid-Europa wordt de plant vandaag de dag nog steeds veel gegeten. De kardoen is in veel landen verwilderd en vormt dan een lastig onkruid. Hij komt verwilderd voor op de Argentijnse pampa’s, in Californië en Australië, waar hij door zijn aanpassing aan het droge klimaat goed gedijt.

The cardoon (Cynara cardunculus), also called the artichoke thistle, cardone, cardoni, carduni or cardi, is a thistle-like plant in the family Asteraceae. It is a naturally occurring species that is sometimes considered to include the globe artichoke, and has many cultivated forms. It is native to the western and central Mediterranean region, where it was domesticated in ancient times.

Kardoen distel

DSC_5794