ze hebben er maar één

Grootouders verwennen hun kleinkind heel erg. Meestal hebben ze er ook maar één. China gaat dan toch geen afstand nemen van de wet die de bevolking verbiedt om meer dan één kind te krijgen. Pas binnen ten vroegste tien jaar is een aanpassing mogelijk. Grandparents spoiling their grandchild very much, they usually have only one. China is still not distance themselves from the law that prohibits the population to more than one child. Within ten years at the earliest an adjustment is possible.

jong geleerd, oud gedaan

Jong geleerd, oud gedaan. Dit jonge meisje neemt een foto van haar grootouders, zo blijven ze in haar herinnering later. This young girl takes a photo of her grandparents, so they remain in her later reminder