casino van België – Casino of Belgium

casino
casino Middelkerke

 

Wie op de zeedijk wandelt, kan er niet naast kijken, het Casino van België. De Baccarazaal is het unieke decor voor tal van muzikale optredens en andere evenementen.

 

Who walks on the sea dike can’t miss it, the Casino of Belgium. The Baccara Hall is the unique setting for numerous musical performances and other events.