Retraite – Retreat / 1

Mijn buikgriep is beter en na alle onverantwoorde acties en onzin die ik op sociale media zag passeren ivm het corona-virus moest ik naar buiten of ik moest terug overgeven. Verder ga ik er mijn mening niet over spuwen maar één ding, let op jezelf en de mensen die je lief hebt.

My stomach flu is better and after all the irresponsible actions and nonsense that I saw passing on social media because of the corona virus I had to go out or vomit again. Furthermore, I am not going to spit my opinion about it but one thing, watch yourself and the people you love.

Ik wil me even terugtrekken in de kloostertuin of stiltetuin. Maar ver geraak ik niet. De prachtige bloesems houden me staande.

I like to retreat me to the monastery garden or silent garden. But I don’t get far. The beautiful blossoms hold me up.

Stilstaan bij vrijheid 
een dak, eten, je geliefden 
stilstaan in vrijheid

@internet

Consider freedom
a roof, food, your loved ones
stand still in freedom

wordt vervolgd – to be continued