Een autoloze zondag – a car-free Sunday (2 foto’s)

Ook bij mij in het dorp was het autoloze zondag. De kinderen konden kennis maken met allerlei fietstoestanden en de dorpelingen leefden zich uit in een koers, 18 rondjes rond de kerk.

In my village, It was also car-free Sunday. The children were introduced to all kinds of cycling conditions and the villagers enjoyed a course, 18 laps around the church.