Antitankgracht Haacht anti-tank trench / 1 (8 foto’s)

Over de antitankgracht is al veel en misschien alles al geschreven. Nieuwe geschiedenis ga ik dus niet schrijven maar ik zal links leggen naar enkele bronnen. Het was mij vooral te doen om die antitankgracht eens in beeld te brengen in de lente ( misschien volgen er nog seizoenen 😉) en weer eens te kunnen wandelen na het lange thuiszitten.

Pinksterbloemen – cuckoo’s flowers

Much and perhaps everything has already been written about the anti-tank trench. So I am not going to write new history, but I will make links to some sources. I was mainly interested in visualizing that anti-tank trench in the spring and to be able to walk again after sitting at home for a long time.

Informatie/information:

https://www.haacht.be/antitankgracht

https://www.toerismevlaamsbrabant.be/producten/bezoeken/bezienswaardigheden/antitankgracht/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tankgracht

Antitankgracht Haacht I: bunker en balkensluis

 

 

 

De ‘antitankgracht’ van Haacht strekt zich over een lengte van 3 kilometer uit tussen de ‘Hansbrug‘ over de Dijle en het gehucht Wakkerzeel. Ze bestaat uit een steunmuur in beton geflankeerd door een gracht en voorzien van diverse kunstwerken, met name: een stuwdam aan de monding van de gracht in de Dijle, zowat 100 meter stroomopwaarts van de Hansbrug, en verscheidene kleine sluizen en onderaardse hevels, die verdeeld zijn over de ganse lengte van de gracht.

Deze sluizen en hevels staan in verbinding met de afwateringsstelsels van de omgeving. Her en der langs de gracht zijn ook ijzeren afrasteringen terug te vinden. Bij dit alles moeten ook de stroken grond met de aarden dijken aan weerszijden van de gracht gerekend worden en ook de kleine grachten aan de buitenzijde van deze dijken. De totale breedte van het systeem bedraagt gemiddeld 25 meter.

 

 

Bron: antitankgracht