moerasandoorn – marsh woundwort

Moerasandoorn is een overblijvende soort van vochtige tot natte, soms periodiek overstromende standplaatsen op voedselrijke tot zeer voedselrijke bodems. Ze komt voor op zonnige of licht beschaduwde plekken in graslanden en in pioniersvegetaties, zoals op allerlei oevers, in rietland, in ruigten, bossen en struwelen en soms ook in akkerranden.

Verbeke Foundation-walk 1

Na het eten van een lekkere croque gaan we het buiten even verkennen.

*klik op een foto om te vergroten-click on a picture to enlarge

Een slaapplaats nodig? Kies maar uit!

Wordt vervolgd