de Boskapel – Buggenhoutbos – forest chapel

Door weer en wind hadden Fotorantje en ik ons uitstapje alweer eens moeten uitstellen. Maar nu zat er één dagje tussen de winderige dagen en stormen en konden we nog eens bijpraten en wandelen. De parking was recht tegenover de Boskapel en dus brachten we een bezoekje aan de Boskapel in Buggenhout-bos vooraleer ons buikje te vullen.

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën of ter ere van de Nood Gods, ook gewoon Boskapel genoemd, bevindt zich aan de rand van het Buggenhouts bos. Dit bos is in twee gesplitst door de Kasteelstraat. De Boskapel staat vlakbij het kruispunt van de bosdreven.

Dubbele klik op een foto om te vergroten-double click on a picture to enlarge

Buiten aan de kapel hangen beelden van de zeven weeën of smarten:

  1. De profetie van Simeon in de Tempel bij het opdragen van Jezus
  2. De vlucht naar Egypte
  3. Het zoekraken van Jezus in de Tempel
  4. Ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg
  5. Maria staat onder Jezus’ kruis
  6. Maria omhelst Jezus’ dode lichaam na de kruisafname
  7. Jezus wordt begraven
De zesde wee van Maria

In 1949 werden rond de kapel de vijftien staties van de H. Rozenkrans opgericht (Tondeleir en Zoon, Oude-God). Hier zie je er eentje van.

Dubbele klik op een foto om te vergroten-double click on a picture to enlarge

Alle informatie over deze kapel is terug te vinden op: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/44566

Wordt vervolgd…

Kasteel van Meldert – Castle of Meldert

Het gebouw bestaat in essentie uit een toren, geflankeerd door twee woonvleugels,
en achteraan gevat in een open galerij.
Met zijn gestileerde wachttorentje, en kantelen verwijst deze toren nog naar een middeleeuwse donjon.

De oranjerie, die nu dienst doet als kapel, dateert uit 1867.
Het kasteel, met zijn bijgebouwen, in 1957 aangekocht door de Aalmoezeniers van de Arbeid, die er het Sint-Janscollege hebben ingericht, kregen in 1993 een bescherming als monument.


Meldert Tower, locally known as Donjon van Meldert, stands in the village of the same name, in the province of Flemish Brabant in the Flemish region in Belgium

Het parkgebied van vijftig hectare, dat tot een prachtig natuurbos uitgroeide, werd als dorpsgezicht beschermd en gedeeltelijk als natuurreservaat beheerd.

English

Meldert Tower may have been built by a Gautier vander Quaderbruggen after 1341, when he acquired the site from the Lords of Meldert. The tower itself was first mentioned in 1408, when all properties of the latter were acquired by a Hendrik van Wencsele.

In 1433 Meldert Tower was inherited by a Lybrecht van Meldert, who was a notable of the city of Louvain. During the 15th century the tower lost its military function.

In 1568 Meldert Tower suffered from a fire and during the 18th century it fell to ruin.

Meldert Tower is a square keep with a projecting stairtower built out of Gobertange stone, a kind of local grey/white limestone. It was built as a moated site, in a swampy area between 2 arms of the Molen brook. Originally it would have had 2 floors above a cellar, but only the cellar and the first floor remain

The End