Bedevaartsoord – pilgrimage site (7 foto’s)

MET MOEDER OP DEN OFFERBERG

Het bedevaartsoord bij de Donkkapel ligt op de Kapelleberg die als cultusplaats van Onze-Lieve-Vrouw minstens opklimt tot de 14de eeuw. Sinds de toewijding van de bedevaartkapel in 1652 aan Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën ontstond hier een ommegang met zeven houten kapelletjes. In 1935 werd een monumentale calvarieberg met beeldhouwwerk van de kunstenaar Aloïs De Beule opgericht.

Geboortegrot – crypte
DE STAL VAN BETHLEHEM

Eerwaarde Heer Cyriel Willems liet nog een geboortegrot of “De stal van Betlehem” onderin de rotsstructuur bijmaken met beelden afkomstig uit het atelier van Aloïs De Beule, die werd ingewijd op 20 mei 1937. Gelet op de signatuur op de Mariafiguur in de grot en aantekeningen in het Liber Memorialis in de kapelanie van Bareldonk, werd het geheel na zijn dood afgewerkt door zijn medewerkers onder leiding van zijn zoon Albert.

Rechts van de grot staat voor erediensten in openlucht een buitenaltaar opgesteld met de symbolische voorstelling van de vier evangelisten, gesculpteerd in zandsteen. De vier steunen of pijlers van het altaar tonen Marcus als leeuw, Johannes als adelaar, Matheus als mens en Lucas als rund. Het werd door de beeldhouwer Vic Temmerman aan de pastoor geschonken in 1969.

Kunstenaar: A. De Beule

We verlaten het terrein en rijden naar een plaats waar we ons in een Zuid-Frans dorpje gaan wanen.

Ik vrees dat dit voor altijd een ‘inside joke‘ zal blijven maar gelachen hebben we wel.

Na dit avontuur hadden we wel een drankje verdiend en moesten we ook stilletjes aan huiswaarts. De dag was weer veel te snel voorbij…

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/84710

Donkkapel – Donkchapel (6 foto’s)

Hier zetten we ons avontuur verder… Donklaan in Uitbergen (deelgemeente Berlare).

Ook genaamd kapel van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën.

De kapel zou minstens opklimmen tot begin 14de eeuw met mogelijke vergroting of heropbouw in de 15de eeuw. Heden lichtgeel gekaleide kapel op gepikte plint, opgetrokken van kalkzandsteen met verwerking van arduin voor de omlijstingen van de muuropeningen en de afwerking van de geveltop. Het uitzicht van de huidige voorgevel dateert van 1774. 

Schilderij met de voorstelling van de Boodschap aan Maria in het altaarstuk met het wapenschild van de schenker en het monogram van de schilder: A.B.S.Q, uit de 18de eeuw.

Beeldhouwwerk. Gepolychromeerde houten beelden van Sint-Antonius, Sint-Rochus, Sint-Jan en Sint-Eligius.

Oorspronkelijk gepolychromeerde plaasteren kruiswegtaferelen in reliëf, in de jaren 1950 witgeschilderd en voorzien van nieuwe lijsten.

Glasraam: In Memoriam Patris – Schenking: Stefanie T.C. Snellaert

Buiten gingen we de buurt rond de kapel nog even verkennen en we liepen binnen in een bedevaartcomplex… dat is voor een volgend logje

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/84709

Kasteel en park van Berlare – Castle Berlare / 1 (13 foto’s)

Tijd om nog eens op stap te gaan met Fotorantje. Het zonnige weer van vorige week deed ons het uitstapje uitstellen wegens te warm. Maar woensdag op de ‘laatste’ mooie dag van de week gebeurde het!

Het Kasteel van Berlare is een kasteel in de Belgische gemeente Berlare. Het huidige bouwwerk dateert uit de 18e eeuw en werd in opdracht van Aloysius vanden Meersche, de toenmalige heer van Berlare, gebouwd. Het kasteel wordt omgeven door een grote tuin in landschappelijke stijl met dreven, een bos en vijverpartijen. Sinds 2012 is het kasteelpark toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Het kasteel en de bijgebouwen zijn niet toegankelijk voor het publiek.

Twee 18de-eeuwse bijgebouwen in rococostijl staan parallel tegenover elkaar aan weerszijden van het voorplein van het kasteel. De noordelijke dienstvleugel omvatte de koetsierswoning, paardenstal en hovenierswoning, de zuidelijke vleugel een werkplaats, het wagenhuis, de woning van de paardenknecht en een paardenstal met zadelkamer. 

Tussen de paardenstallen en de vijver staat een serre, aangebouwd tegen de stallen en een langgerekt kippenhok met duiventoren, centraal bekroond door een opvallende duiventil in de vorm van een achthoekige dakruiter met spits.

Dubbel klikken op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge.

Wordt vervolgd

Watermolen van Rotselaar – water mill / 2 (10 pics)

De start van de corona-maatregelen, er waren best nog wat meer vliegtuigen in het luchtruim.

Vanuit een ooghoek en vanuit de verte had ik twee witte vlekken opgemerkt en dat nodigde uit tot nader onderzoek.

Twee zwanen waren hun middagpauze aan het houden in het zonnetje.

Oeps te dicht moest ik niet naderen, er was er eentje een beetje boos aan het worden.

Dan maar veilig nog wat genieten van de omgeving van de Dijle.

Het wegje was ten einde en daar stond ik dan te midden van de boer zijn veld. Even over het veld naar de weg wandelen, het land lag er droog en hobbelig bij. Gelukkig kon mijn gesukkel niet veel kwaad aanrichten aan de gewassen.

Nog een laatste blik op de watermolen en weer richting huiswaarts. En hier zitten we dan nog steeds ‘in ons kot’ bijna een maand later.

EINDE – END

Watermolen van Rotselaar – Water mill / 1 (9 pics)

Het was 18 maart, de prille periode van de corona-maatregelen, toen ik op stap ging rond de watermolen van Rotselaar. Het weer was fris +/- 9° maar een helderblauwe hemel.

De Watermolen van Rotselaar of Molen Van Doren, in de erfgoedinventaris als Maalderij Van Doren vermeld, is een watermolen van het turbinetype op de Dijle, in gebruik als waterkrachtcentrale.

Momenteel is de molen een samenwoonproject van 9 huishoudens met een biogroenteteler en een bakker zie www.molenvanrotselaar.be

Ik ging een kijkje nemen bij de sluis en trapte bijna op dit groepje zwammen. Ze stonden te pronken in de zon.

Het verschil in niveau is duidelijk merkbaar voor de sluis en achter de sluis of omgekeerd. Over deze sluis vond ik geen belangrijke elementen. We weten wel dat de Dijle bevaarbaar werd gemaakt door de aanleg van sluizen rond 1327.

In een volgend logje stappen we nog wat verder de natuur in rond de Dijle.

Bron: molen van Rotselaar

Broekelei / 3 – nature reserve (12 pics)

elzenkatjes

De elzenkatjes hingen heerlijk te bengelen voor mijn ogen met in hun frisgroene blaadjes een lichte zonnestraal.

Het brugje waar ik over moest was goed omringd door hoogstaand water maar de zon scheen er zo prachtig in en gaf mooie weerspiegelingen van de omstaande bomen.

Het meest vochtige gedeelte was voorbij en ik was aangekomen bij nog een prachtige rij met knotwilgen.

Knotwilgenzijn een ideale verblijf- en broedplaats voor steenuilen. Sijsjes stillen in de winter hun honger met zaadjes uit het overvloedig aanbod van elzenproppen.

Deze knotwilgen stonden zo in mijn geheugen gegrift van mijn vorige wandeling dat ik het niet kon laten om er toch nog wat foto’s van te maken.

Nieuw en oud (?) leven treffen mekaar.

Ik was op een iets bredere weg aangekomen tussen de weilanden.

Het waterpeil stond nog vrij hoog maar was toch al wat gezakt.

In het gezelschap van een wilgenkatje nemen we afscheid.

De Broekelei is landschappelijk erfgoed.

Zennegat – Belgium / 2

Het duurde iets langer dan ‘morgen‘ vooraleer het tweede deel van het Zennegat werd gepost 🙂 . Maar hier is het vervolg.

Het kanaal Leuven-Dijle, dat begint in de Leuvense vaartkom en eindigt in het Zennegat, is één van de oudste kanalen in België. Na twee jaar graven ging het eerste schip hier op 23 juli 1753 te water. De Zennegatsluis staat eral vanaf het prille begin. Er zijn niet veel plaatsen waar je nog zo’n goed bewaarde 18-de eeuwse sluis kan bewonderen. Eens te meer omdat de sluis van het type ‘buiksas’ is. Die naam verwijst naar de halfronde uitsparingen in de wanden, die aan weerszijden voorzien zijn om ruimte te geven aan de geopende sluisdeuren. Ook de oude sluiswachterswoning staat er nog.

In het Zennegat vloeien de Zenne en het kanaal Leuven-Dijle in de Dijle. Iets verder op vloeit die samen met de Nete in de Rupel. Eeuwenlang woonden hier families van scheepsjagers. Met sterke trekpaarden en een lang touw trokken ze schepen door het netwerk van de waterwegen die hier samenkomen. Later bekoorde het gehuchtje heel wat kunstenaars en muzikanten, op zoek naar inspiratie.

Vandaag zijn de dijken vooral een geliefde plek voor wandelaars en fietsers.

https://www.sigmaplan.be/nl/projecten/dijlemonding/

de Boskapel – Buggenhoutbos – forest chapel

Door weer en wind hadden Fotorantje en ik ons uitstapje alweer eens moeten uitstellen. Maar nu zat er één dagje tussen de winderige dagen en stormen en konden we nog eens bijpraten en wandelen. De parking was recht tegenover de Boskapel en dus brachten we een bezoekje aan de Boskapel in Buggenhout-bos vooraleer ons buikje te vullen.

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën of ter ere van de Nood Gods, ook gewoon Boskapel genoemd, bevindt zich aan de rand van het Buggenhouts bos. Dit bos is in twee gesplitst door de Kasteelstraat. De Boskapel staat vlakbij het kruispunt van de bosdreven.

Dubbele klik op een foto om te vergroten-double click on a picture to enlarge

Buiten aan de kapel hangen beelden van de zeven weeën of smarten:

  1. De profetie van Simeon in de Tempel bij het opdragen van Jezus
  2. De vlucht naar Egypte
  3. Het zoekraken van Jezus in de Tempel
  4. Ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg
  5. Maria staat onder Jezus’ kruis
  6. Maria omhelst Jezus’ dode lichaam na de kruisafname
  7. Jezus wordt begraven
De zesde wee van Maria

In 1949 werden rond de kapel de vijftien staties van de H. Rozenkrans opgericht (Tondeleir en Zoon, Oude-God). Hier zie je er eentje van.

Dubbele klik op een foto om te vergroten-double click on a picture to enlarge

Alle informatie over deze kapel is terug te vinden op: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/44566

Wordt vervolgd…

Kasteel van Meldert – Castle of Meldert

Het gebouw bestaat in essentie uit een toren, geflankeerd door twee woonvleugels,
en achteraan gevat in een open galerij.
Met zijn gestileerde wachttorentje, en kantelen verwijst deze toren nog naar een middeleeuwse donjon.

De oranjerie, die nu dienst doet als kapel, dateert uit 1867.
Het kasteel, met zijn bijgebouwen, in 1957 aangekocht door de Aalmoezeniers van de Arbeid, die er het Sint-Janscollege hebben ingericht, kregen in 1993 een bescherming als monument.


Meldert Tower, locally known as Donjon van Meldert, stands in the village of the same name, in the province of Flemish Brabant in the Flemish region in Belgium

Het parkgebied van vijftig hectare, dat tot een prachtig natuurbos uitgroeide, werd als dorpsgezicht beschermd en gedeeltelijk als natuurreservaat beheerd.

English

Meldert Tower may have been built by a Gautier vander Quaderbruggen after 1341, when he acquired the site from the Lords of Meldert. The tower itself was first mentioned in 1408, when all properties of the latter were acquired by a Hendrik van Wencsele.

In 1433 Meldert Tower was inherited by a Lybrecht van Meldert, who was a notable of the city of Louvain. During the 15th century the tower lost its military function.

In 1568 Meldert Tower suffered from a fire and during the 18th century it fell to ruin.

Meldert Tower is a square keep with a projecting stairtower built out of Gobertange stone, a kind of local grey/white limestone. It was built as a moated site, in a swampy area between 2 arms of the Molen brook. Originally it would have had 2 floors above a cellar, but only the cellar and the first floor remain

The End