11 november

Vredesmonument

 

Like the rest of Leuven was ‘het Martelarenplein’ during the First World War the theater for German war crimes and demolitions of the Leuven cultural heritage. August 1914, there were a lot of executions in reprisal for resistance against the German occupiers. The Peace Memorial in memory of these events was established in 1925. The celebration of November 11 was commemorated here today.

Net als de rest van Leuven was het Martelarenplein tijdens de Eerste Wereldoorlog het schouwtoneel van Duitse oorlogsmisdaden en vernielingen van het Leuvens cultureel erfgoed. Zo vonden er in augustus 1914 tientallen terechtstellingen plaats ter vergelding van verzet tegen de Duitse bezetter. In nagedachtenis van deze gebeurtenissen werd in 1925 het Vredesmonument opgericht. Vandaag werd de viering van 11 november hier herdacht.

Advertisements

park Arenbergkasteel

klik op de foto’s om naar de slideshow te gaan – click a photo to view the slideshow.

 

 

The lords of Heverlee built a first castle here in the 14th century. The van Croy family acquired the domain in 1446.

From the beginning of the 16th century the current castle was built in renaissance-style. It was extensively renovated in neo-gothic style in the 19th century. In 1916 the duke of Arenberg donated the domain to the university. The castle is now used by the Engineering Science faculty of the K.U.Leuven and is the focal point of a green campus for the group Sciences&Technology.

Limited group visits possible by appointment and with a guide.

In de 14de eeuw bouwden de heren van Heverlee hier een eerste kasteel. De familie van Croy verwierf het domein in 1446.

Vanaf het begin van de 16de eeuw werd het huidige kasteel opgetrokken in renaissancestijl. Het werd ingrijpend neogotisch verbouwd in de loop van de 19de eeuw. In 1916 schonk de hertog van Arenberg het domein aan de universiteit.

Vandaag wordt het kasteel gebruikt door de faculteit Ingenieurswetenschappen van de K.U.Leuven. Het is de spil van een groene campus voor de groep Wetenschap & Technologie.

Groepsbezoeken zijn in beperkte mate mogelijk, na afspraak en onder begeleiding van een gids.

 

Bron/source: Leuven

 

Blankenberge Pier and casino

 

The casino was built in Blankenberge in the 1930’s. Between 1992 and 1995, the casino was completely renovated and adapted to the needs of our society.

Blankenberge Pier. This is a unique structure consisting of a 350 meter long pedestrian bridge into the sea, which leads to the monumental round building. Did you know that the first (cast iron) pier dates back to 1894? In 1914 it was burned by the Germans. In 1933 a new concrete pier was built. In 2003 it got completely rebuilt.

 

In de jaren 1930 werd er een casino gebouwd in Blankenberge. Tussen 1992 en 1995 werd het casino volledig gerenoveerd en aangepast aan de noden van onze huidige maatschappij.

Blankenberge Pier. Dit is een unieke structuur die bestaat uit een 350 meter lange voetgangersbrug in de zeedie leidt naar het monumentale ronde gebouw. Wist u dat de eerste (gietijzeren) pier dateert uit 1894In 1914 werd deze plat gebrand door de DuitsersIn 1933 werd een nieuwe betonnen pier gebouwd en in 2003 werd de hele pier verbouwd en vernieuwd.

 

tumulus

tumulus

Een grafheuvel (ook: tumulus of cairn) is een heuvel uit de Oudheid waarin doden een laatste rustplaats kregen. De heuvels werden opgeworpen over menselijke resten (in grafkist of urn), vaak wordt de grafheuvel daarna gebruikt voor het begraven van resten van later overleden mensen. Grafheuvels gelijken op een hunebed of dolmen, een heuvel van aarde of plaggen, zonder de grote stenen die in het hunebed een ruimte vormen.

A tumulus (plural tumuli) is a mound of earth and stones raised over a grave or graves. Tumuli are also known as barrows, burial mounds, Hügelgräber or kurgans, and can be found throughout much of the world. A cairn (a mound of stones built for various purposes), might also be originally a tumulus. A long barrow is a long tumulus, usually for numbers of burials. The method of inhumation may involve a dolmen, a cist, a mortuary enclosure, a mortuary house or a chamber tomb. Examples of barrows include Duggleby Howe and Maeshowe.

tumulus-01

Klik en vergroot – click and enlarge

St. Pierre Lincent

St.Pierre-Lincent-07

klik en vergroot – click and enlarge

De oude kerk Saint-Pierre dateert uit de 12e eeuw en is gebouwd in een Romaans-Gotische stijl. De toren werd gebouwd in ‘tuffeau de Lincent‘, het Romaanse schip heeft vijf traveeën en het koor uit de 14e eeuw wordt verlicht door vijf gotische vensters. De zijbeuken werden herbouwd in de 18e eeuw.

The Roman-Gothic old church of Saint-Pierre is built in the 12th century. The tower was built in ‘tuffeau the Lincent’ (special stone from the region). The choir from the 14th century is illuminated by five Gothic windows and the aisles were rebuilt in the 18th century.

a pearl

De parel van het cultuurhistorisch erfgoed in Hoegaarden is de Sint-Gorgoniuskerk, de grootste rococokerk in België. De kerk werd gebouwd tussen 1754 en 1759 in een periode waarin Hoegaarden dankzij de biernijverheid een grote welstand kende. Deze kerk is absoluut een bezoek waard omwille van de talrijke kunstschatten en de gerenoveerde schatkamer onder de toren.

The tower in white Gobertange stone dominates from afar the view of this village celebrated for its beer. The church is recognised as the largest Rococo one in the country. It was built in 1754-59 thanks to contributions from the brewers after the old roman church fell into ruins. Beneath the church tower is the treasure which consists of roman baptismal fonts, gothic sculptures. The pulpit, the confessionals and the choir stalls are also worth seeing.

Hoegaarden

Hoegaarden02Hoegaarden03

le Château Rose d’Orp-le-petit

Château rose d'Orp-le-Petit

Het kasteel werd, door Baron Albert Pierre Stier, gebouwd tussen 1776 en 1779 in geschilderde baksteen en steen van Gobertange (kalkhoudende zandsteen). Het kasteel werd de zetel van de heerschappij. De veelhoekige toren die het gebouw flankeert werd toegevoegd in het begin van de 20e eeuw. Vooraan in de weide staat een oude schandpaal.

The castle was built between 1776 and 1779 in painted brick and stone the Gobertange (calcareous sandstone) by Baron Albert Pierre Stier. The castle became the seat of the supremacy. The polygonal tower flanking the building itself was added in the beginning of the 20th century. In front of the castle you can see an ancient pillory.

le Château Rose d'Orp-le-Petit

Klik en vergroot – click and enlarge