Natuurgebied Pommelsven (11 foto’s) 2/2

 

Pommelsven is 5 ha groot, waarvan ongeveer 2/3 de wordt ingenomen door dennenbos. Het laagste gedeelte in het heidegebied is een natte, venig-zandige depressie met sterk wisselende waterstand.

 

Elke foto is aanklikbaar om te vergroten – double click on a picture to enlarge

 

Dophei en dé blikvanger, de zeldzame klokjesgentiaan, vind je in het centrale vochtige gedeelte van dit heidegebied waar vooral pijpenstrootje groeit. Op de hogere zandgronden staat grove den begeleid door zomereik, sporkehout, lijsterbes en ruwe berk. Opmerkelijk is hier het voorkomen van rankende helmbloem. Hier gedijen op de open plekken struikhei en bijbehorende korstmossen. In het bos tref je hoofdzakelijk grove den aan. Tientallen soorten solitaire bijen en solitaire wespen leven hier. Typisch zijn heizijdebij, heidezandbij en tal van graafwespen.

 

Elke foto is aanklikbaar om te vergroten – double click on a picture to enlarge

 

Beheermaatregelen bestaan uit maaien, plaggen en verwijderen van boomopslag. Aanvullend grazen er sinds 2011 schapen die ook de historisch landschappelijke waarde verhogen. De gemeente is eigenaar van het gebied en Natuurpunt zorgt voor het beheer. Schaapjes ben ik helaas niet tegengekomen…

 

 

31 thoughts on “Natuurgebied Pommelsven (11 foto’s) 2/2

  1. Het kleurt er prachtig paars en er zal een hoop rond vliegen en kruipen … Als er zoveel dennenbos is zullen er ook leuke vogeltjes wonen als de kuifmees en goudhaantjes en wellicht ook de supergave zwarte specht.

  2. Wat is daar mooi in de natuur. Heide planten ziet ook daar goed uit Joke. Eikels ziet prachtig uit van deze kleur. Mooie foto’s geworden. Fijne dag.

  3. Nee, natuurlijk kwam je geen schaapje tegen.. ik wist toch niet dat jij daar wás..! 😛
    Weer prachtige collages.. ik ben gek op dat heidelandschap.

Welkom - Welcome

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.