verlaten plaatsen: treinen (2)

Een stootblok of stootjuk is een blokkade die geplaatst wordt aan het einde van sporen. Stootblokken zijn meestal vastgeklemd aan de rails of zijn vastgemaakt aan de omranding van het spooreinde en zijn gemaakt van een combinatie van hout en ijzer (staal) of alleen staal. Tijdelijke blokkades bij werkzaamheden aan spoorlijnen bestaan uit 2 ijzeren staven die in een kruis zijn gezet.

Bron: wikipedia

7 thoughts on “verlaten plaatsen: treinen (2)

  1. Heel melancholisch & verlaten sfeertje in deze foto, ik hou daarvan.
    Spoorweg installaties zijn altijd zo onpersoonlijk, verlaten, kil & practisch.
    De kunst is om ze weer te geven met “gevoel”, wat je hier wel gelukt is.
    Mag ik je een (bescheiden) tip geven Joke: ‘k denk dat deze foto in HDR een grotere kracht zal krijgen.

Welkom - Welcome

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.